www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Wersje archiwalne: Konkursy i ogłoszenia o pracę

Wersja z dnia: 07.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Przebudowanie struktury strony

Wersja z dnia: 06.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.

Wersja z dnia: 05.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: nabór na stanowisko specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. inwentaryzacji

Wersja z dnia: 05.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: podane złe daty w ogłoszeniu - ogłoszenie usunięte do czasu naprawienia

Wersja z dnia: 22.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: asystent w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie - konkurs

Wersja z dnia: 11.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Samodzielny referent lub specjalista w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz

Wersja z dnia: 11.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze: Specjalista - redaktor serwisu internetowego ASP

Wersja z dnia: 11.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko: asystent w Pracowni D w Katedrze Sztuk Wizualnych Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 31.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie na stanowisko Informatyk-specjalista systemów bezpieczeństwa

Wersja z dnia: 22.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Specjalista ds. staży ogłoszenie o naborze

Wersja z dnia: 22.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: upłynięcie terminów składania dokumentów i rozstrzygnięcie konkursów na Wydziałach

Wersja z dnia: 05.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. inwentaryzacji - ogłoszenie o naborze

Wersja z dnia: 01.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkursy WFP (wg starej procedury)

Wersja z dnia: 25.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko asystenta na WKIRDS

Wersja z dnia: 19.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na Wydziale Intermediów

Wersja z dnia: 19.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: zakończenie konkursów na stanowiska na wydziałach

Wersja z dnia: 14.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naborów na stanowiska administracyjne

Wersja z dnia: 23.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na Wydziale Itermediów

Wersja z dnia: 16.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie na stanowisko pracy

Wersja z dnia: 14.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogloszenie na stanowisko w dziale IT

Wersja z dnia: 25.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie na stanowisko: informatyk

Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie błędu literowego w ogłoszeniach o naborze do działu nauczania

Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: nabór na stanowiska w dziale nauczania ASP

Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych

Wersja z dnia: 18.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko asystenta w II Pracowni Interdyscyplinarnej w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa

Wersja z dnia: 18.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko administracyjne w dziekanacie WRZ

Wersja z dnia: 13.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Wersja z dnia: 11.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta WRZ

Wersja z dnia: 06.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Obszarów Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 05.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana błędnie zamieszczonego ogłoszenia - wydział grafiki pfa

Wersja z dnia: 05.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Filmu Animowanego na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 04.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: przedłużenie składania ofert główny specjalista DFK

Wersja z dnia: 27.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie błednego konkursu

Wersja z dnia: 27.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta w KAtedrze Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych na WAW

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na profesora zwyczajnego na WI

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta na WI

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na adjunkta na WM

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowiko redaktora

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o konkursie na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: załączono błędne załączniki

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzenie linii oddzielających

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: wyboldowanie

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 22.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na asystenta na WAW

Wersja z dnia: 20.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogloszenie konkurów na WAW

Wersja z dnia: 20.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko główneg specjalisty w DFK

Wersja z dnia: 20.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursy na głównego specjalistę w DFK

Wersja z dnia: 20.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego specjalisty w DFK

Wersja z dnia: 08.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na głównego specjalistę w DFK

Wersja z dnia: 08.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale konserwacji i rds

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkursy na wydziale form przemysłowych

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale Architektury Wnętrz

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na Wydziale Intermediów

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: podlinkowanie ogłoszeń wfp

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: lista konkursów na wfp

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Samodzielny referent lub specjalista w dziekanacie Wydziału Rzeźby

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naboru na stanowisko informatyka

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na Wydziale Rzeźby

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko na Wydziale Intermediów

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na Wydziale Malarstwa

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko na Wydziale Architektury Wnętrz

Wersja z dnia: 24.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na Wydziale Grafiki

Wersja z dnia: 16.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Intermediów

Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy informatyk – specjalista systemów bezpieczeństwa

Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naborów

Wersja z dnia: 07.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcia konkursów

Wersja z dnia: 06.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Wersja z dnia: 01.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze - kurator galerii

Wersja z dnia: 28.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika DAG

Wersja z dnia: 28.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: sprostowanie omyłki pisarskiej

Wersja z dnia: 26.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenia o naborze

Wersja z dnia: 18.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko kwestora

Wersja z dnia: 18.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów

Wersja z dnia: 10.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 19.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko kwestora

Wersja z dnia: 14.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie dwóch konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 07.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii i Fizyki Konserwatorskiej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wersja z dnia: 26.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie nowych konkursów i rozstrzygnięcie konkursu na pracownika obsługi

Wersja z dnia: 26.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: informatyk i pomocniczy pracownik obsługi

Wersja z dnia: 11.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów dydaktycznych

Wersja z dnia: 25.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naboru stanowisko Samodzielny referent lub specjalista w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz

Wersja z dnia: 18.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - dziekanat waw

Wersja z dnia: 14.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Wersja z dnia: 14.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale konserwacji i rds

Wersja z dnia: 07.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale grafiki

Wersja z dnia: 07.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: niewyłonienie kandydata na stan.ds. inwetaryzacji

Wersja z dnia: 07.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze zamówienia publiczne

Wersja z dnia: 07.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu na stan. ds. zam.publ. (zastępstwo)

Wersja z dnia: 31.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na wydziale malarstwa

Wersja z dnia: 30.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale malarstwa

Wersja z dnia: 30.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale architektury wnętrz

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale form przemysłowych

Wersja z dnia: 18.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: wyniki rekrutacji na stanowisko ds. inwentaryzacji

Wersja z dnia: 18.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale grafiki

Wersja z dnia: 25.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na wydziale rzeźby

Wersja z dnia: 19.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze - specjalista ds. zamówień publicznych

Wersja z dnia: 11.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie - specjalista ds. obronnych

Wersja z dnia: 11.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów na wydziałach

Wersja z dnia: 27.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - specjalista ds. inwestycji

Wersja z dnia: 26.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. inwentaryzacji

Wersja z dnia: 26.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: wyboldowanie tekstu

Wersja z dnia: 15.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: konkurs - profesor nadzwyczajny w Katedrze Malarstwa w VII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa

Wersja z dnia: 02.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: WYNIKI NABORU na stanowisko z-cy kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Wersja z dnia: 16.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stnowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz

Wersja z dnia: 16.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów i naborów

Wersja z dnia: 15.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa w III Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wersja z dnia: 14.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Wersja z dnia: 17.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Rzeźby dla Studentów Wydziału Malarstwa na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.

Wersja z dnia: 30.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta na wydziale malarstwa

Wersja z dnia: 15.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Archiwum ASP

Wersja z dnia: 15.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie nieaktualnych ogłoszeń

Wersja z dnia: 14.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki, w Pracowni Witrażu i Szkła

Wersja z dnia: 08.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: wyniku naboru na stanowisko pracownika sekretariatu Kanclerza i Prorektorów

Wersja z dnia: 04.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika sekretariatu prorektorów i kanclerza

Wersja z dnia: 26.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do realizacji umowy zlecenie

Wersja z dnia: 25.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego wydział form przemysłowych

Wersja z dnia: 24.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: zakończenie postępowań konkursowych na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych

Wersja z dnia: 20.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: wyniki naboru na stanowisko ds. płac

Wersja z dnia: 20.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta w VI Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa

Wersja z dnia: 14.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naboru na stanowisko kierownika DAG

Wersja z dnia: 05.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: wynik naboru na stanowisko kierownika Wydawnictwa ASP

Wersja z dnia: 21.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie naborów

Wersja z dnia: 21.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie błędnej daty w ogłoszeniu

Wersja z dnia: 05.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. płac

Wersja z dnia: 10.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - kierownik DAG

Wersja z dnia: 10.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: wyboldowanie informacji

Wersja z dnia: 08.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: nabór na stanowisko: pomocniczy pracownik obsługi (sprzątająca/-y) w Domu Plenerowym i Domu Pracy Twórczej ASP

Wersja z dnia: 27.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Grafiki

Wersja z dnia: 26.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: przedłużenie terminu składania podań na stanowisko ds. ewidencji i analiz

Wersja z dnia: 20.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Laboratorium Modeli i Makiet

Wersja z dnia: 20.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: zakończenie procesów rekrutacji i konkursów na Wydziale Malarstwa, Form Przemysłowych, Studium Języków Obcych

Wersja z dnia: 11.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze: stanowisko ds. ewidencji i analiz

Wersja z dnia: 06.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Wydawnictwa ASP

Wersja z dnia: 04.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: przedłużenie składania ofert na stanowisko informatyka

Wersja z dnia: 28.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Rzeźby dla studentów Wydziału Malarstwa na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 27.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o naborze - informatyk

Wersja z dnia: 27.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: omyłka pisarska w treści podlinkowanego ogłoszenia

Wersja z dnia: 20.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ponowienie konkursu na asystenta w Katedrze Przestrzeni i Barwy Wydziału Form Przemysłowych

Wersja z dnia: 20.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale grafiki

Wersja z dnia: 16.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale malarstwa

Wersja z dnia: 15.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu w studium języków obcych

Wersja z dnia: 15.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na wydziale malarstwa

Wersja z dnia: 15.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale architektury wnętrz

Wersja z dnia: 07.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale rzeźby

Wersja z dnia: 01.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkurów na stanowiska na wydziale grafiki

Wersja z dnia: 01.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu na stanowisko na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Wersja z dnia: 01.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na stanowiska na Wydziale Architektury Wnętrz (4)

Wersja z dnia: 30.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie o naborze na stanowisko administracyjne

Wersja z dnia: 30.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: podlinkowanie ogłoszenia - katedra przestrzeni i barwy wfp

Wersja z dnia: 27.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu - asystent w katedrze przestrzeni i barwy wfp

Wersja z dnia: 19.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie w ogłoszeniu błędnie wpisanej nazwy katedry komunikacji wizualnej na katedrę sztuk wizualnych

Wersja z dnia: 19.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów na wydziale form przemysłowych

Wersja z dnia: 21.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie konkurów na stanowiska na wydziale intermediów

Wersja z dnia: 11.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 07.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie nowego konkursu na wydziale intermediów

Wersja z dnia: 07.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: zamknięcie konkursu w zakładzie chemii konserwatorskiej

Wersja z dnia: 26.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kuratora galerii

Wersja z dnia: 19.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko ds. inwentaryzacji

Wersja z dnia: 18.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: podlinkowanie konkursy WKIRDS

Wersja z dnia: 18.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs na wkirds

Wersja z dnia: 10.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownika DP i DPT

Wersja z dnia: 11.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie - kurator galerii

Wersja z dnia: 11.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie nowych konkursów na stanowiska w administracji

Wersja z dnia: 11.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu na WFP

Wersja z dnia: 30.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska administracyjne

Wersja z dnia: 30.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: informacja o konkursie

Wersja z dnia: 20.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: informacja o zawieszeniu rekrutacji

Wersja z dnia: 16.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 13.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta ogłoszeń

Wersja z dnia: 13.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta ogłoszeń st. organizacyjne i st. pozyskiwania funduszy

Wersja z dnia: 13.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 06.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenia o pracę w administracji

Wersja z dnia: 19.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 14.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie rekrutacji

Wersja z dnia: 12.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 12.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięte konkursy

Wersja z dnia: 12.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 06.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie rekrutacji

Wersja z dnia: 05.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 29.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: informacja o naborze

Wersja z dnia: 23.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs na stanowisko

Wersja z dnia: 15.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy termin składania dokumentów specjalista ds.płac

Wersja z dnia: 15.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 14.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 09.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta ogłoszenia

Wersja z dnia: 10.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 10.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięte konkursy

Wersja z dnia: 10.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów

Wersja z dnia: 24.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 23.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 22.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 15.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 15.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszeń

Wersja z dnia: 15.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 15.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 09.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 02.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 05.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 27.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu

Wersja z dnia: 16.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 12.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 11.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta ogłoszenia

Wersja z dnia: 02.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 13.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenia

Wersja z dnia: 05.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 21.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: zamknięcie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych

Wersja z dnia: 21.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta tytułu

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: literówka

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu

Wersja z dnia: 19.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 17.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 15.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 15.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: literówka

Wersja z dnia: 11.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs i zakończenie rekrutacji na stanowisko kuratora galerii

Wersja z dnia: 18.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy termin rekrutacji

Wersja z dnia: 18.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 06.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygniętu konkurs

Wersja z dnia: 30.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 08.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 18.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursów

Wersja z dnia: 18.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: dodanie linków

Wersja z dnia: 18.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenia

Wersja z dnia: 28.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 19.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie o pracę

Wersja z dnia: 19.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: poprawione ogłoszenie

Wersja z dnia: 04.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja z dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 17.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 15.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 11.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 11.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 11.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 10.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: literówka w ogłoszeniu

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 01.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzanie nowych konkursów

Wersja z dnia: 01.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie wyników

Wersja z dnia: 27.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 06.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 06.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu

Wersja z dnia: 15.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 04.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 03.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 03.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: korekta ogłoszenia

Wersja z dnia: 03.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: korekta wizualna

Wersja z dnia: 03.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 17.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 03.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 25.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięte konkursy

Wersja z dnia: 02.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 02.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 25.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 25.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 23.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 23.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 16.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 09.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 14.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięte konkursy

Wersja z dnia: 12.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 09.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 03.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 06.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: brak ogłoszeń

Wersja z dnia: 04.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 05.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 25.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: brak konkursów

Wersja z dnia: 19.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 13.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 05.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowy konkurs

Wersja z dnia: 28.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: brak konkursów

Wersja z dnia: 15.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: zamknięcie konkursów

Wersja z dnia: 04.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 30.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 09.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 19.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 19.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 14.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: nowe konkursy

Wersja z dnia: 01.02.2012
Powód wprowadzenia zmian: brak konkursów

Wersja z dnia: 02.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu

Wersja z dnia: 21.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu

Wersja z dnia: 04.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu

Wersja z dnia: 21.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów

Wersja z dnia: 13.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursów

Wersja z dnia: 20.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: zamknięcie konkursów

Wersja z dnia: 19.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu

Wersja z dnia: 07.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie nowych konkursów

Wersja z dnia: 07.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów

Wersja z dnia: 29.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursów

Wersja z dnia: 07.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu

Wersja z dnia: 11.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie konkursu