www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Wersje archiwalne: Rozstrzygnięcia konkursów

Wersja z dnia: 04.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie nabór bwz

Wersja z dnia: 22.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Na posiedzeniu w dniu 4 marca 2019 roku Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przyjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez czterech kandydatów oraz po odbytej dyskusji, Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki postanowiła rozstrzygnąć konkurs na korzyść Pani mgr Edyty Bernady, której doświadczenie w dziedzinie technologii dzieł sztuki, w szczególności w zakresie szkła i witraży, predysponuje ją do pracy w Katedrze.

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych w Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcia naborów administracyjnych

Wersja z dnia: 14.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Projektowania Architektoniczno–Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wersja z dnia: 14.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni D Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie