www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Wersje archiwalne: Statut Uczelni, regulaminy

Wersja z dnia: 11.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie nieaktualnego regulaminu udzielania zamówień publicznych

Wersja z dnia: 19.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie literówki w tekście regulaminu

Wersja z dnia: 22.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: sprostowanie omyłki pisarskiej

Wersja z dnia: 25.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzenie instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z załącznikami

Wersja z dnia: 04.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: załączenie ujednoliconego tekstu regulaminu zatrudniania pracowników nna po zmianach zarządzeniem 35/2017

Wersja z dnia: 21.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: wejście w życie nowego statutu ASP

Wersja z dnia: 15.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: ujednolicenie tekstu regulaminu studiów po zmianach

Wersja z dnia: 04.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzenie regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wersja z dnia: 20.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: dodanie edytowalnego formatu wniosku o użycie karty uczelnianej

Wersja z dnia: 02.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: zamieszczenie regulaminów: pokoje gościnne i karty płatnicze

Wersja z dnia: 09.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: podlinkowanie jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego, wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 63 z 30.09.3016

Wersja z dnia: 12.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: umieszczenie stautu i regulaminów kasy zapomogowo-pożyczkowej ASP w Krakowie

Wersja z dnia: 02.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: uzupełnienie spisu uchwał Senatu zmieniających statut

Wersja z dnia: 18.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: ujednolicenie tekstu statutu po posiedzeniu Senatu 26 kwietnia

Wersja z dnia: 17.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie literówek z regulaminie pracy

Wersja z dnia: 29.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzenie regulaminu pracy

Wersja z dnia: 01.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie omyłki pisarskiej

Wersja z dnia: 01.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowy regulamin zamówień publicznych

Wersja z dnia: 01.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiany do regulaminu organizacyjnego

Wersja z dnia: 23.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: ujednolicenie statutu po zmianach w styczniu 2016

Wersja z dnia: 09.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy regulamin

Wersja z dnia: 21.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta literówki

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy regulamin

Wersja z dnia: 31.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: podlinkowane dokumentu

Wersja z dnia: 16.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe regulaminy

Wersja z dnia: 16.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: porządkowanie strony