www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 27.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie nowych uchwał

Uchwały Senatu

 Tutaj zamieszczane są uchwały podejmowane przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 12/2011 z 25 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok_pdf

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 13/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011_pdf

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 14/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia pracowników Uczelni_pdf

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 15/2011 z 25 maja w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego ASP

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 16/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego

Uchwała Senatu Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 17/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 18/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr:

19/2011 z 25 maja 2011 r.

20/2011 z 25 maja 2011 r.

21/2011 z 25 maja 2011 r.

22/2011 z 25 maja 2011 r.

23/2011 z 25 maja 2011 r.

24/2011 z 25 maja 2011 r.

25/2011 z 25 maja 2011 r.

w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Form Przemysłowych

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 26/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Architektury Wnętrz_pdf

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 27/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki_pdf

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 28/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni_pdf

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 29/2011 z 25 maja 2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez ucelnię formy studiów na poszczególnych kierunkach_pdfOpublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 27.05.2011
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 27.05.2011
Dokument oglądany razy: 663