www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 15.09.2014 z powodu:
rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko radcy prawnego

19.08.2014

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na stanowisku radcy prawnego w wymiarze ½ etatu

Wymagane kwalifikacje :
• wykształcenie wyższe prawnicze, specjalizacja w prawie pracy,
• uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
• udokumentowany staż pracy - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie (umowa o pracę lub stałe zlecenie) w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego, w tym preferowane doświadczenie w obsłudze prawnej publicznej szkoły wyższej,
• znajomość prawa dotyczącego finansów publicznych oraz znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie publicznych szkół wyższych w tym znajomość przepisów związanych z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Inne wymagania:
• umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
• zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność, systematyczność,
• komunikatywność, samodzielność oraz operatywność
Podstawowy zakres działań:
• koordynowanie przygotowania i wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
• wydawanie opinii prawnych i udzielenie porad prawnych organom i jednostkom organizacyjnym Uczelni oraz reprezentowanie Uczelni przed instancjami wymiary sprawiedliwości i administracji państwowej zgodnie z ustawą o radcach prawnych,
• analiza aktów prawnych i ich interpretacji oraz informowanie Władz Uczelni
o potrzebach ich wdrażania lub dostosowania przepisów wewnętrznych,
Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie
• CV
• życiorys zawodowy
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia,
• oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- o niekaralności
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru na stanowisko radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883 z późn.zm.).
Oferty proszę składać do dnia 2 września 2014 roku w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki 13, pok. 112

Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 19.08.2014

Dokument oglądany razy: 1193
« inne aktualności