www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.10.2014 z powodu:
rozstrzygnięcie konkursu

Praca na stanowisku ds. jakości ksztłcenia

28.08.2014

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu dla jednej osoby na stanowisku ds. jakości kształcenia
Odpowiedzialność:
Prowadzenie obsługi administracyjnej Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego, a w szczególności:
• Bieżące monitorowanie procesu wdrażania i doskonalenia wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia oraz działań projakościowych podejmowanych na szczeblu Uczelni,
• Zapewnienie przepływu informacji i dokumentów pomiędzy Uczelnianą Radą Jakości Kształcenia Artystycznego a Wydziałowymi Komisjami Zapewnienia Jakości Kształcenia,
• Koordynowanie prowadzonych na uczelni badań i projektów w zakresie obiegu informacji i analizy ich projakościowych rezultatów,
• Współudział w opracowywaniu i redakcji projektów zarządzeń i aktów prawnych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia,
• Prowadzenie korespondencji Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego i jej Przewodniczącego,
• Obsługa protokolarna oraz sprawozdawczość w zakresie Biura URJKA.
Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie, administracja, socjologia, prawo),
• Znajomość przepisów prawa powszechnego dotyczących warunków prowadzenia studiów,
• Udokumentowane doświadczenie w pracy w organizacji kształcenia,
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2),
• Biegłość w obsłudze Pakietu Office,
• Umiejętności analityczne oraz organizacyjne,
• Systematyczność w pracy.
Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków lub/i w wyższej szkole artystycznej.
Składanie aplikacji zawierających CV (z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) drogą mailową na adres mmaj@asp.krakow.pl lub osobiście w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13, pok. 112 w terminie do dnia 10.09.2014r.
Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 30.09.2014r.

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego kandydata, a także do niewyłonienia kandydata do zatrudnienia

Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 28.08.2014

Dokument oglądany razy: 954
« inne aktualności