www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 02.12.2014 z powodu:
koniec terminu składania aplikacji

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

18.11.2014

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu na stanowisku ds. współpracy zagranicznej

Zakres wykonywanych zadań:
• administracyjna obsługa udziału ASP w programie Erasmus+,
• prowadzenie ewidencji oraz aktualizowanie umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi oraz innymi instytucjami, • opracowanie planu współpracy ASP z zagranicą,
• opracowywanie procedur wewnętrznych ASP dot. współpracy z zagranicą,
• obsługa administracyjna studentów w ramach programu CEEPUS, a także studentów- cudzoziemców odbywających w ASP staże i praktyki zawodowe,
• współudział w rekrutacji na studia cudzoziemców.

Oczekiwania:
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 potwierdzona certyfikatem,
• mile widziana znajomość innych języków obcych,
• wykształcenie wyższe (mile widziany udział w międzynarodowej wymianie studentów),
• doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta, preferowane w szkole wyższej,
• biegła znajomość obsługi komputera, podstawowych programów pakietu MS Office (Word, Excel),
• bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
• komunikatywność, umiejętność swobodnego nawiązywania kontaktów,
• samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania.

Składanie aplikacji zawierających:
• CV (z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
• list motywacyjny
drogą mailową na adres mmaj@asp.krakow.pl lub osobiście w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13, pok. 108 w terminie do dnia 27.11.2014r.
Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 31.12.2014r.
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego kandydata, a także do niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.

KANCLERZ
(-) dr Jolanta Ewartowska

Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 18.11.2014

Dokument oglądany razy: 1009
« inne aktualności