www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.10.2017 z powodu:
zdublowane

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego, komputerowego, wyposażenia meblowego wraz z montażem w celu utworzenia studio dźwiękowego w budynku ASP im. Matejki w Krakowie (31-128) przy ul. Karmelickiej 16. Nr sprawy: BZP 3942-26/2017

ogłoszenie nr 596827-N-2017 z dnia 03.10.2017

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Wyposażenie studia dźwiękowego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, nr umowy o dofinansowanie: 03514/17/FPK/DEK, współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu realizacji projektu „Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2017”

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP CLP (Cumulative Licensing Program) nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Nr sprawy: BZP 3942-21/2017

ogłoszenie nr 500028777-N-2017 z dnia 14.09.2017

ogłoszenie nr 500027561-N-2017 z dnia 12.09.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i folderu do wystawy programowej Wydziału Intermediów

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

sprostowanie omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym: W tabeli w poz. Ilość folderów jest 700 - winno być 600 tj. tak jak w ogłoszeniu.

informacja o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa katalogu do wystawy "Obiekty z papieru" w Galeri Akademia w Bronowicach

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP CLP (Cumulative Licensing Program) nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Nr sprawy: BZP 3942-21/2017

ogłoszenie nr 583179-N-2017 z dnia 05.09.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - przetarg nieograniczony na Usługę druku i dostawy publikacji książkowych oraz katalogu reklamowego dla ASP im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-27/2017

ogłoszenie nr 582257-N-2017 z 01.09.2017

SIWZ z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Zamawiającego: www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Usługę wsparcia Zintegrowanego Systemu Komputerowego COGISOFT w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - BZP-3942-25/2017

ogłoszenie nr 578673-N-2017 z 28.08.2017

SIWZ z załącznikami  do pobrania znajduje się na stronie Zamawiającego: www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia ubliczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - BZP-3940-35/2017

informacja do pobrania

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  druk katalogu do wystawy ISSUES OF REALITY

ogłoszenie do pobrania

projekt umowy

formularz ofertowy

Uwaga !

modyfikacja ogłoszenia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sieciowego dla jednostek organizacyjnych ASP im. Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-22/2017

ogłoszenie nr 574706-N-2017 z dnia 22.08.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na "Usługę druku i dostawy publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" Nr sprawy BZP-3942-19 / 2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 574253-N-2017 z dnia 21.08.2017

SIWZ z załącznikami do pobrania -  została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.08.2017 - zmiany dotyczą części piątej

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku i dostawa poddruku do dyplomów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-24/2017

ogłoszenie nr 573712-N-2017 z dnia 18.08.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wystawy - projekt pt. "Przestrzeń intymna"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU z zakresu prowadzonej działalnosci kulturalnej - druk katalogu do wystawy "TRIANGEL, TRÓJKĄT"

ogłoszenie do pobrania

wzór umowy

formularz ofertowy

____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na  Dostawęi montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 563401-N-2017 z dnia 03.08.2017

SIWZ z załącznikami zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych ASP im. Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-18/2017

ogłoszenie nr 560468-N-2017 z dnia 01.08.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku i dostawa materiałów firmowych oraz poddruku do dyplomów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-17/2017

ogłoszenie nr 555380-N-2017 z dnia 21.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Microsoft Corporation w ramach umowy Microsoft Academic Select Plus dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 500002873-N-2017 z dnia 10.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

ogłoszenie nr 500002611-N-2017 z dnia 07.07.2017

ogłoszenie nr 500004113-N-2017 z dnia 18.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

ogłoszenie nr 500002671-N-2017 z dnia 07.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku „Regulaminu studiów” wraz z jego dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 544573-N-2017 z dnia 04.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

ogłoszenie nr 543160-N-2017 z dnia 04.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Microsoft Corporation w ramach umowy Microsoft Academic Select Plus dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 543819-N-2017 z dnia 03.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU DAG-3940-30/2017 dot. Konkursu "Grafika Roku 2016"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

informacja dotycząca postępowania DAG-3940-31/2017

informacja dotycząca postępowania DAG-3940-32/2017

informacja dotycząca postępowania DAG-3940-34/2017

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku książki „SMART OBJECT. Mimowolne perwersje rzeczy” wraz z jej dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 538613-N-2017 z dnia 26.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 500000985-N-2017 z dnia 23.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi sprzątania, zamiatania, odśnieżania ulic, usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 536065-N-2017 z dnia 22.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 534133-N-2017 z dnia 16.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku publikacji wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 533676-N-2017 z dnia 14.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi  - dot. bud. ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie

ogłoszenie nr 533671-N-2017 z dnia 14.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien w kondygnacji piwnicy, ocieplenie ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ASP  przy ul. Karmelickiej w Krakowie

ogłoszenie nr 533625 - N - 2017 z 14.06.2017

SIWZ  do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy postepowań nr sprawy:

DAG-3940-27/2017

DAG-3940-28/2017

DAG-3940-29/2017

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z org. wystaw: Forum Cracoviense oraz Kiedy zakwitną kwiaty.

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  zamówienie związane z organizacją wystawy Forum Cracoviense

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Niewidzialne - niewiarygodne -idealne"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE  O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją konkursu "GRAFIKA ROKU 2016"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Do Polski Awrom Suckewer"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  - zamówienie związane z organizacją wystawy "Hubei Institute of Fine Arts"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Ewidencji Czasu Pracy na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 87687-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

informacja do pobrania - dot. DAG-3940 - 24/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940 - 26/2017

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Ewidencji Czasu Pracy na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 513182-N-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  wydruki do  Dorocznej wystawy prac studentów (plakaty i baner)

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Akademia Sztuk Pięknych informuje, że zgodnie z warunkami dialogu technicznego, p.4A w ogłoszeniu o dialogu technicznym – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn – w dniu 17 maja 2017 r. unieważnia dialog techniczny prowadzony pod nazwą „Rozbudowa istniejącego elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie Uczelnią –ESWZU, wraz ze wsparciem powdrożeniowym nowych/rozbudowanych modułów”.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU DIALOGU pdf 
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na dostawę licencji Education Device License na zakup oprogramowania firmy Adobe w ramach umowy CLP dla Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 83939-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-20/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-21/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-22/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-23/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-25/2017

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę licencji Education Device License na zakup oprogramowania firmy Adobe w ramach umowy CLP dla Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 502183-N-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługę wsparcia systemu Akademus funkcjonującego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 507683-N-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie zaprasza do składania wniosków do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na dostawę, wykonanie i wdrożenie rozbudowy istniejącego elektronicznego systemu wsparcia zarządzania uczelnią (ESWZU)

OGŁOSZENIE O DIALOGU

Załączniki do ogłoszenia:

załącznik nr 1 - wymagania zapraszającego
załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja systemu
załącznik A do szczegółowej specyfikacji
załącznik nr 3 - wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego
załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w dialogu technicznym
załącznik nr 5 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy końcoworocznej  Wydziału Grafiki

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy końcoworocznej Katedry Scenografii

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługę wsparcia systemu Akademus funkcjonującego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie  o zamówieniu nr 77518 - 2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Katarzyna Makieło - Organisty.  Imago Naturae Księgi organiczne

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Usługi druku katalogu i książki wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych  im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 73542-2017

specyfikacja z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Heterotopie"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  Z  ZAKRESU  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Kontur i szaleństwo"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy  "Znaki Graficzne"

ogłoszeniedo pobrania

formularz oferty

________________________________________________________________________

INFORMACJE  O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ

informacja o udzieleniu zamówienia dot. wystawy "Nothing will be the same again"

informacja o udzieleniu zamówienia dot. wystawy "Resurectio"

informacja o udzieleniu zamówienia dot. wystawy  "Jadwiga Jarosiewicz"

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wystawa "Jan Stanisławski" w ramach Nocy Muzeów 2017

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELAMNYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wystawa "Kontur i szaleństwo" w Galerii Akademia w Bronowicach 

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wystawa "Jadwiga Jarosiewicz"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIĄ Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Grzegorz Bednarski. Pasaże z przedpikła formy albo fragmenty ze scenami martwych natur ...

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Resurrectio"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - sprostowany

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Nothing will be the same again"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Konkurs na dzieło Plastyczne dla studentów WKiRDS"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy VANITAS

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy Grzegorz Bednarski. Pasaże z przedpiekła formy albo fragmenty ze scenami martwych natur ...

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI - KOORDYNATORZY UCZELNIANI BADAŃ ILOŚCIOWYCH

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

wykaz osób

Informacja o udzieleniu zamówienia w części 2 i nie udzieleniu zamówienia w części 1,3 i 4.

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Znaki Graficzne" - Peter Javorík

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "DOKUMENTACJE"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy  „Konkurs na Dzieło Plastyczne dla studentów Wydziału KiRDS” w Galerii 4 Ściany

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Znaki graficzne" Peter Javorík"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "DOKUMENTACJE" - studentów Katedry Scenografii Wydziału Malarstwa

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

uzupełnienie ( projekt  ) - dotyczy części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "VANITAS" - org. Wydział Malarstwa

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji (przebudowy budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z opracowaniem koncepcji projektu rozbudowy budynku zgodnie z ULICP, w celu przeniesienia dwóch Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki

ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl - pod linkiem https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/aktualnoci/zamowienia-publiczne/3188-2017-03-14-13-38-06 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "ELOQUENS. Jan Tutaj - prace na papierze"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Materia & Forma"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie - "Obszar Forma Tożsamość"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -dotyczy wystawy "Stanisław Batruch. Preteksty" w Galeri ASP w Krakowie

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy "ELOQUENS. Jan Tutaj - prace na papierze" w Galerii Jednej Książki ASP w Krakowie

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy w zakresie części II zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy "Materia & Forma" w Galerii Akademia w Bronowicach

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - do części II zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM  ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy Pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie w BWA w Sieradzu - "Obszar Forma Tożsamość"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy "Stanisław Batruch. Preteksty"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji Międzynarodowej Wystawy konkursu "Imaginary Lanscapes"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

informacja o udzieleniu  zamówienia w zakresie części I i II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy eKsiążka operacji medialnych

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wystawy  "Katedra Sztuk Pięknych" w Galerii ASP w Bronowicach

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  dotyczy wystawy prac studentów prof. Adama Wsiołkowskiego

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Reginy Główczak

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa plakatów do wystawy eKsiążka operacji medialnych w Galerii Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa katalogu do wystawy "Katedra Sztuk Pięknych" w Galerii ASP w Bronowicach

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa katalogu do wystawy prac studentów prof. Adama Wsiołkowskiego

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  - wydruki do wystawy (NIE) WESOŁE MIASTECZKO

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  dodruk katalogu - wystawa Miłosza Pobiedzińskiego

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI kULTURALNEJ - wydruki związane z organizacją wystawy Reginy Główczak

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki związane z wystawą (NIE) WESOŁE MIASTECZKO

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dodruk katalogu do wystawy Miłosza Pobiedzińskiego "Zwój biblijny - między księgą a obrazem"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

modyfikacja treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy Olgi Ząbroń

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI kULTURALNEJ - wydruk i dostawa plakatów do wystawy "Brzmienia Przestrzeni"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wystawy "Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Brzmienia Przestrzeni"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ-   wydruki plakatów do wystawy "BRZMIENIA PRZESTRZENI"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy "Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku i dostawy plakatów do wystawy "Katedra Sztuk Pięknych WKiRDS w Bronowicach"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy ZOFIA DE INES

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Olgi Ząbroń w Galerii 4 Ściany WKiRDS

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy  - dot. części I zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Katedra Sztuk Pięknych w Galerii ASP w Bronowicach" - wydruk plakatów

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Katedry Sztuk Pięknych WKiRDS - w galerii ASP w Bronowicach

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - konkurs Grafika Roku 2016

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "ZOFIA DE INES"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "BRZMIENIA PRZESTRZENI"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku plakatów do konkursu "GRAFIKA ROKU 2016"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy Katedry Sztuk Pięknych WKiRDS - wystawa w Galerii ASP w Bronowicach.
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę karnetów miesięcznych uprawniających pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących, do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na usługi druku katalogów i książek wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu elektronicznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy druku i dostawy katalogu do wystawy Konrada Kozieła w Galerii 4 Ściany WKiRDS
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wydruków do wystawy towarzyszącej konferencji "Konstanty Laszczka - Twórca, pedagog"
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy w Galerii inAW - "de-konstrukty"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELNIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy w Galerii Jednej Książki "Zwój biblijny - między księgą a obrazem"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku i dostawy  plakatów do wystawy "de - konstrukty"
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wydruków do wystawy towarzyszącej konferencji "Konstanty Laszczka - twórca, pedagog"
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wydruków związanych z wystawą Konrada Kozieła
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy w Galeri Bronowice - wystawa Pracowni Drzeworytu WG ASP
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy w Galerii Jednej Książki "Zwój biblijny - między księgą a obrazem" ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla ASP im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI 
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "Równoważnia"
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "Harenda 2016 wystawa poplenerowa prac studentów II roku WKiRDS w Galerii 4 Ściany
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ- zamówienie dotyczy wystawy w Galeri Bronowice - wystawa Pracowni Drzeworytu WG ASP
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy 
projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Konstanty Laszczka"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy poplenerowej dzieł studentów I roku Wydziału Rzeźby - "Harenda 2016"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "RÓWNOWAŻNIA" w Galerii OPCJA na Wydziale Intermediów
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy poplenerowej WKiRDS "Harenda 2016" - wystawa poplenerowa studentów II roku WKiRDS w Galerii 4 Ściany
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy poplenerowej prac sudentów I reku Wydziału Rzeźby - Harenda 2016
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy "Konstanty Laszczka"
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy

modyfikacja treści ogłoszenia dla części I i II
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach ASP im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy DAG-391-66/2016
ogłoszenie o zamówieniu do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na usługi druku katalogów i książek dla ASP im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy DAG-391-67/2016
ogłoszenie o zamówieniu do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY KULTURY - wydruk folderu - ulotki  do wystawy " The Exhibitor

ogłoszenie do pobrania _______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY KULTURY
wydruki (plakaty i folder) związane z organizacją wystawy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Galerii 4 Ściany – tytuł wystawy „Spotkania”
ogłoszenie do pobrania
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI wraz z informacją o unieważnieniu postępowania w części 3,5,6
dotyczy realizacji usługi koordynatorów uczelnianych badań ilościowych
ogłoszenie do pobrania
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy "KINO GRAWITACYJNE"
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy

odpowiedzi na zapytania do treści ogłoszenia

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu do pobrania
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU W CZĘSCI II i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘSCI I
dotyczy wystawy "Dyplomy ASP - edycje jesienna"
ogłoszenie do pobrania
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystaw "The Exibitor" -wydruk folderu - ulotki
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczy wydruków do wystawy WKiRDS w Galerii 4 Ściany
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczy wystawy Dyplomy ASP - Edycja jesienna 2016
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy do pobrania
formularz ofertowy
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy „Bez tytułu, olej na płótnie II”
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatorów uczelnianych badań ilościowych, odrębnie dla każdej z 15 uczelni artystycznych
Ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE o wyborze Partnera do Projektu
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/KADRY/POWER/ 3.4 / 2016 na projekty podnoszqce kompetencje kadry dydaktycznej uczelni ogloszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłoszenie do pobrania 
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatorów uczelnianych badań ilościowych, odrębnie dla wymienionych w ogłoszeniu uczelni artystycznych
Ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy
wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
________________________________________________________________________

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA Z DZIEDZINY NAUKI
usługi w zakresie pełnienia funkcji koordynatorów
informacja do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy "Jest pięknie, jest cudnie"
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy „Bez tytułu, olej na płótnie II”
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy "Jest pięknie, jest cudnie"
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatorów uczelnianych badań ilościowych, odrębnie dla każdej z 15 uczelni artystycznych
Ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy
wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę mebli gotowych i na wymiar dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[ogłoszenie do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i zaproszeń oraz katalogu do wystawy "POLE GRY"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu /projektów w ramach konkursu nr 1 / KADRY / POWER / 3.4 / 2016
Ogłoszenie o otwartym naborze do pobrania
Karta zgłoszenia partnera do pobrania Karta zgłoszenia partnera do pobrania format edytowalny

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa katalogu do wystawy pt. "POLE GRY"

ogłoszenie do pobrania

formularz do pobrania

załącznik do ogłoszenia - projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy DAG-391-49/2016

ogłoszenie o zamówieniu do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl / PRZETARGI

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy pt. "BIOPIKTOGRAFIA. Leszek Sobocki"

ogłoszenie do pobrania

formularz oferty do pobrania

projekt umowy - dot. cz. II

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i zaproszeń oraz katalogu do wystawy "POLE GRY"

ogłoszenie do pobrania

formularz oferty do pobrania

projekt umowy - dot. cz.II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - realizacja i dostawa materiałów i wydruków do wystawy fotograficznej prezentującej dorobek uczestników projektu "Transgranicznej Sieci Historii i Sztuki - Cros Border Network of History and Art"

ogłoszenie do pobrania

formularz oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Organizacja wystawy "Władysław Pluta i pracownia"
[ogłoszenie do pobrania]
[załączniki do ogłoszenia]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej - druk katalogu do wystawy „Władysław Pluta i pracownia”
[pdf do pobrania]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127539 - 2016
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
wystawa "Inspiracje architekturą"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127539 - 2016
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji
chłodniczej, nawilżającej i wentylacji wyciągowej
Numer ogłoszenia: 138889 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
wystawa "Artur Przebindowski. Homo Faber"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji chłodniczej, nawilżającej i wentylacji wyciągowej
Numer ogłoszenia: 109751 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 127539 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
organizacja wystawy "Inspiracje architkturą"
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 117899 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
wystawa "Inspiracje architekturą"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
wystawa "Artur Przebindowski. Homo Faber"
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
wystawa ART SURVIVE ! / ESA ASP KRAKÓW
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
wystawa "Inspiracje architekturą"
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
wystawa ART SURVIVE ! / ESA ASP KRAKÓW
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
rozbudowa platformy do badania losów absolwentów
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
druk folderu do wystawy "Stan jak na zdjęciach"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
druk katalogu do wystawy "Rosengarten"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi druku katalogów, czasopism oraz materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Summer Jam"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Stan jak na zdjęciach"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[poglądowa ilustracja formatu folderu pdf]
[formularz oferty rtf]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
Rozbudowa istniejącej platformy internetowej do badania losów zawodowych abslowentów
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[formularz oferty rtf] 
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Summer Jam"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[formularz oferty rtf]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Rosengarten"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[formularz oferty rtf]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk i łamanie katalogu wystawy "Hommage a still life" - wystawa martwej natury
nr sprawy: DAG-391-22/2016
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU
Druk i łamanie katalogu wystawy "Hommage a still life" - wystawa martwej natury
nr sprawy: DAG-391-22/2016
[pdf do pobrania]
załącznik do ogłoszenia - aktywny formularz oferty
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych
aparatów telefonicznych, oraz mobilnego dostępu do sieci internet dla
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 106626 - 2016
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonywanie bieżących robót remontowych w obiektach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 104636 - 2016
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz sprzętu audiowizualnego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 99252-2016
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE
Prowadzenie audytu wewnętrznego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[zapytanie do pobrania]
[wzór umowy - załącznik do zapytania ofertowego]
___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 87470-2016
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________Opublikował: Miłosz Pietrzyk
Publikacja dnia: 03.10.2017
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 26.08.2016
Dokument oglądany razy: 37 274
Wersja do druku