www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Statut Uczelni, regulamiy

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zatwierdzony uchwałą Senatu nr 10/2017 z dnia 21 marca 2017 roku
[pdf]
________________________________________________________________________

Regulamin studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - tekst ujednolicony
[pdf]
________________________________________________________________________

Regulamin organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - tekst jednolity
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

Regulamin pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z załącznikami

plik do podbrania
[aktywne załączniki do intrukcji]

_________________________________________________________________________

Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - tekst ujednolicony
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instrukcja tworzenia aktów prawnych w Akademii Sztuk Piękncyh im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________ 

Polityka zarządzania ryzykiem w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf]

Procedury kontroli zarządczej w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf]
________________________________________________________________________

Regulamin przeprowadzania dialogu techniecznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf]
_________________________________________________________________________

Regulamin korzystania przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ze służbowych kart płatniczych
[pdf do pobrania]
wniosek o użycie karty do pobrania doc
_________________________________________________________________________

Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[formularz projektu do pobrania word]
_________________________________________________________________________

Regulamin korzystania z pokoi gościnnych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
przy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

Regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
przy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

Regulamin Funduszu Zapomogowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________Opublikował: Anna Dąbkowska
Publikacja dnia: 30.11.2017
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 16.07.2015
Dokument oglądany razy: 12 583