www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2017

Uchwała Senatu nr 1/2017 z 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 2/2017 z 24 stycznia 2017 roku w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 3/2017 z 24 stycznia 2017 roku w sprawie umowy konsorcjum „Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych”
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 4/2017 z 24 stycznia 2017 roku w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 5/2017 z 24 stycznia w sprawie kandydatury do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia dydaktyczne
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 6/2017 z 24 stycznia w sprawie kandydatury do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 7/2017 z 28 lutego w sprawie zatwiwerdzenia raportu Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Akademickiego za rok 2015/2016
[pdf do pobrania]
[raport URJKA]
[załączniki do raportu]

Uchwała Senatu nr 8/2017 z 28 lutego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 9/2017 z 28 lutego w srawie kandydatury do Nagordy Ministra Kultury i Dziedziectwa Narodowego za osiągnięcia organizacyjne
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 10/2017 z 21 marca w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[tekst statutu do pobrania]

Uchwała Senatu nr 11/2017 z 21 marca w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 12/2017 z 21 marca w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 13/2017 z 21 marca w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 14/2017 z 25 kwietnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i zadysponowania wynikiem finansowym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2016
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 15/2017 z 25 kwietnia w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 16/2017 z 25 kwietnia w sprawie zatwierdzenia środków na wynagordzenia dla pracowników Uczelni w roku 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 17/2017 z 25 kwietnia w sprawie zatwierdzenia laudatora w postępowaniau o nadanie tytułu doktora honoris causa
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 18/2017 z 25 kwietnia w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 19/2017 z 25 kwietnia w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych – prowadzone jako studia stacjonarne – w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 20/2017 z 25 kwietnia w sprawie Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu nr 21/2017 z 30 maja w sprawie zmian w nazewnictwie Komisji Senackich i zmian w składzie Komisji Senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 22/2017 z 30 maja w sprawie zmiany uchwały rekrutacyjnej na rok 2017/2018, zmiany uchwały nr 37/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stpnia w roku akademickim 2017/2018 zmienionej uchwałą nr 61 z dnia 13 grudnia 2016 r.
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 23/2017 z 30 maja w sprawie zmian do regulaminu studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 24/2017 z 30 maja w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania] 
[załączniki do uchwały]

Uchwała Senatu nr 25/2017 z 30 maja w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Sztuk PIęknych im. Jana Matejki w Krakowie laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działające na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 26/2017 z 30 maja w sprawie warunków przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Laureata Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 27/2017 z 30 maja w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 28/2017 z 30 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Projektowania Plakatu w Katedrze Grafiki Projektowej
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 29/2017 z 30 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Pracowni Archisfery w Katedrze Obszarów Sztuki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 30/2017 z 30 maja w sprawie ogłoszeenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Pracowni Rzeźby w Katedrze Sztuk Pięknych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 31/2017 z 20 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2016
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 32/2017 z 20 czerwca w sprawie zmiany uchwały nr 33/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w zakresie tworzenia opisów kształcenia na studiach doktoranckich w tym w szczególności programów studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 33/2017 z 20 czerwca w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 34/2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia
[pdf do pobrania]
[załączniki do uchwałyb - wzory dyplomów]

Uchwała Senatu nr 35/2017 z 24 października w sprawie zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 36/2017 z 24 października w sprawie ogólnych zasad współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z uczelniami i instytucjami, w tym zagranicznymi
[pdf do pobrania]

Uchwała Srnatu nr 37/2017 z 24 października w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 38/2017 z 24 października w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[wzór dyplomu]

Uchwała Sentau nr 39/2017 z 24 października w sprawie konkursu na stanowisko na Wydziale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu nr 40/2017 z 28 listopada w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni
[pdf do pobrania]
[tekst sprawozdania]

Uchwała Senatu nr 41/2017 z 28 listopada w sprawie zatwierdzenia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Uczelni za lata 2017 i 2018
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 42/2017 z 28 listopada w sprawie zmiany uchwały nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 43/2017 z 28 listopada w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 44/2017 z 28 listopada w sprawie stosowania kosztów autorskich do wynagrodzeń pracowników w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 45/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Wydziale Grafiki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 46/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Wydziale Grafiki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 47/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Wydziale Architketury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 48/2017 z 12 grudnia w sprawie zatwierdzenia zmian w komisjach senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 49/2017 z 12 grudnia w sprawie stosowania kosztów autorskich do wynagrodzeń pracowników w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 26.03.2018
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 31.01.2017
Dokument oglądany razy: 6 292