www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie listy uchwał z posiedzenia 24 kwietnia 2018 (14-19)

rok 2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo finansowego Uczelni na rok 2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 2/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu naprawczzego Uczelni
[pdf do pobrania] 
[plan naprawczy]

Uchwała nr 3/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ASP w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie  
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 4/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie ustanowienia patrona 2018 roku w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 5/2018 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 6 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 7/2018 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za osiągnięcia artystyczne
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 8/2018 z dnia 20 lutego  w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za całokształt dorobku
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 9/2018 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za osiągnięcia naukowe
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 10/2018 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie kandydatury do Dorocznej Nagrody MKIDN
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 12/2018 z dnia 20 lutego  w sprawie przyznania Medalu Akademii
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 13/2018 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia raportu Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artytycznego
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 26.03.2018
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 174