www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Komisje Senackie

SKŁAD KOMISJI SENACKICH W KADENCJI 2016-2020


KOMISJA DS. WYNAGRODZEŃ:

1. prof. Stanisław Tabisz Rektor
2. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP Dziekan WM
3. dr hab. Ewa Janus, prof. ASP Dziekan WRZ
4. dr hab. Tomasz Daniec, prof.ASP Dziekan WG
5. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP Dziekan WAW
6. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP Dziekan WKIRDS
7. prof. Maria Dziedzic Dziekan WFP
8. prof. Artur Tajber Dziekan WI
9. mgr Jadwiga Wielgut-Walczak Dyrektor Biblioteki Gł. 
10. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz
11. mgr Monika Maj Kierownik Dz. Spraw Prac.
12. mgr Jacek Kowalski Kwestor
13. mgrMałgorzata Małek NSZZ „Solidarność”

KOMISJA DS. SOCJALNYCH

1. dr hab. Bogusława Bortnik-Morajda, prof. ASP WM
2. dr Stanisław Dryniak WRZ
3. dr hab. Mateusz Otręba WG
4. dr hab. Marek Kordyaczny, prof. ASP WAW
5. dr Karina Niedzielska    WKIRDS
6. Sylwester Michalczewski, prof. ASP WFP
7. dr Artur Grabowski WI
8. mgr Roman Łodziński NSZZ „Solidarność”
9. Grażyna Baran Dział Spraw Pracowniczych

KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH

1. dr hab. Bogdan Achimescy, prof. ASP Prorektor
2. dr Michał Zawada WM
3. mgr inż. arch. Michał Dąbek WRZ
4. dr Aleksandra Toborowicz WG
5. prof. Jacek Siwczyński WAW
6. dr Małgorzata Walczak WKIRDS
7. dr Agata Kwiatkowska-Lubańska WFP
8. prof. Michał Ostrowicki WI
9. mgr Jadwiga Wielgut-Walczak, Dyrektor Biblioteki Gł.
10. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz

KOMISJA DS. WYMIANY ZAGRANICZNEJ

1. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP Prorektor
2. dr Joanna Zemanek WM
3. dr Bartłomiej Struzik WRZ
4. dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska, prof. ASP WG
5. dr Magdalena Pińczyńska WAW
6. dr Aleksandra Hola WKIRDS
7. dr Kamil Kamysz WFP
8. dr Edyta Mąsior WI
9. dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska, prof. ASP Koordynator Ersamusa
10. mgr Aleksandra Wicik DN
11. Paulina Krupa studentka

KOMISJA DS. GOSPODARCZO-REMONTOWYCH

1. prof. Stanisław Tabisz Rektor
2. prof. Adam Brincken WM
3. dr Marcin Nosko WRZ
4. prof. Krzysztof Tomalski WG
5. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP WAW
6. dr Katarzyna Stępień WKIRDS
7. dr hab. Marek Liskiewicz WFP
8. dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP WI
9. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz
10. mgr Jacek Kowalski Kwestor
11. mgr inż. Dariusz Barszczewski DAG

KOMISJA DS. BUDŻETOWYCH

1. prof. Stanisław Tabisz Rektor
2. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP Dziekan WM
3. dr hab. Ewa Janus, prof. ASP Dziekan WRZ
4. dr hab. Tomasz Daniec, prof.ASP Dziekan WG
5. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP Dziekan WAW
6. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP Dziekan WKIRDS
7. prof. Maria Dziedzic Dziekan WFP
8. prof. Artur Tajber Dziekan WI
9. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz
10. mgr Jacek Kowalski Kwestor
11. mgr Jadwiga Wielgut-Walczak Dyrektor BG
12. Krzysztof Walencik studentka

KOMISJA DS. STRUKTURY I PROGRAMÓW STUDIÓW

1. dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP Prorektor
2. prof. Adam Brincken WM
3. dr Janusz Janczy WRZ
4. dr Robert Sowa WG
5. dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP WAW
6. mgr Janusz Sarkowicz WKIRDS
7. prof. Adam Miratyński WFP
8. dr hab. Krzysztof Szwajgier WI
9. mgr Elżbieta Mroziak Kierownik DN
10. Paulina Krupa studentka

KOMISJA DS. STATUTU I REGULAMINÓW

1. Prof. Stanisław Tabisz Rektor
2. dr Michał Zawada WM
3. dr hab. Jacek Kucaba, prof. ASP WRZ
4. prof. Wojciech Regulski WG
5. dr hab. Rafał Ziembiński, prof. ASP WAW
6. dr hab. Mieszko Tylka, prof. ASP WKIRDS
7. dr Barbara Widłak WFP
8. mgr Marcin Pazera WI
9. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz
10. mgr Elżbieta Mroziak Kierownik DN
11. mgr Jadwiga Wielgut-Walczak Dyrektor BG
12. Paulina Krupa studentka

KOMISJA DS. KOMPUTERYZACJI

1. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP Prorektor
2. mgr Wojciech Kopeć WM
3. mgr Jan Kuka WRZ
4. dr Michał Jandura WG
5. dr Wojciech Kapela WAW
6. mgr Irma Pawelska WKIRDS
7. st. wykł. Aleksy Pawluczuk WFP
8. dr Mariusz Front WI
9. mgr Grzegorz Midura Dział Obsługi Informatycznej
10. mgr Krzysztof Król Stanowisko ds. stron internetowych

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ

1. prof. Stanisław Tabisz Rektor
2. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP Dziekan WM
3. dr hab. Ewa Janus, prof. ASP Dziekan WRZ
4. dr hab. Tomasz Daniec, prof.ASP Dziekan WG
5. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP Dziekan WAW
6. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP Dziekan WKIRDS
7. prof. Maria Dziedzic Dziekan WFP
8. prof. Artur Tajber Dziekan WI
9. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz
10. mgr Monika Maj Kierownik Dz. Spraw. Prac.
11. mgr Roman Łodziński NSZZ „Solidarność”

KOMISJA DS. ETYKI AKADEMICKIEJ

1. Małgorzata Komorowska-Dobrucka, prof. ASP WM
2. dr hab. Krystyna Orzech WRZ
3. dr hab. Władysław Targosz, prof. ASP WG
4. dr Łukasz Sarnat WAW
5. prof. Jadwiga Wyszyńska WKIRDS
6. dr Anna Myczkowska-Szczerska WFP
7. prof. Krzysztof Kiwerski WI

KOMISJA DS. ZATRUDNIENIA, OCENY I ROZWOJU KADRY

1. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP Prorektor
2. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP WM
3. dr hab. Ewa Janus, prof. ASP WRZ
4. dr hab. Marcin Surzycki WG
5. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP WAW
6. prof. Grażyna Korpal WKIRDS
7. prof. Jan Nuckowski WFP
8. prof. Krzysztof Kiwerski WI
9. mgr Jadwiga Wielgut-Walczak Dyrektor BG
10. mgr Monika Maj Kierownik Dz. Spraw Prac.

RADA BIBLIOTECZNA

1. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP Prorektor
2. mgr Jadwiga Wielgut Walczak Dyrektor BG
3. mgr Sławomir Sobczyk Z-ca Dyrektora BG
4. dr hab. Bogusław Bachorczyk WM
5. dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz WRZ
6. dr hab. Lech Polcyn WG
7. dr Małgorzasta Zbroińska WAW
8. dr hab. Zofia Kaszowska WKIRDS
9. dr Anna Szwaja WFP
10. dr Roman Dziadkiewicz WI
11. mgr Krystyna Szczur Biblioteka Gł.
12. mgr Monika Walczak-Prystaj Biblioteka Gł.
13. Paulina Krupa studentka
14. mgr Michał Hyjek doktorant

RADA MUZEUM

1. mgr Małgorzata Sokołowska Kustosz Muzeum
2. prof. Adam Wsiołkowski WM
3. dr hab. Karol Badyna WRZ
4. dr Marta Bożyk WG
5. dr hab. Marek Braun WAW
6. prof. Jadwiga Wyszyńska WKIRDS
7. dr hab. Wojciech Kopczyński WFP
8. prof. Antoni Porczak WIOpublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 17.04.2018
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 12.10.2016
Dokument oglądany razy: 3 498