www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 11.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwalenie uchwał 20-24 na posiedzeniu Senatu 23 maja 2018

rok 2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo finansowego Uczelni na rok 2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 2/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu naprawczzego Uczelni
[pdf do pobrania] 
[plan naprawczy]

Uchwała nr 3/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ASP w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie  
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 4/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie ustanowienia patrona 2018 roku w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 5/2018 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 6 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 7/2018 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za osiągnięcia artystyczne
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 8/2018 z dnia 20 lutego  w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za całokształt dorobku
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 9/2018 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za osiągnięcia naukowe
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 10/2018 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie kandydatury do Dorocznej Nagrody MKIDN
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 12/2018 z dnia 20 lutego  w sprawie przyznania Medalu Akademii
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 13/2018 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia raportu Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artytycznego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 14/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 15/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych – prowadzone jako studia stacjonarne – w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 16/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmian do Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwałą nr 20/2017 dnia 25 kwietnia 2017 r.
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 17/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany uchwały nr 44/2015 w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 18/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 19/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego finansów Uczelni
[pdf do pobrania]
[plan naprawczy]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 11.05.2018
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 164