www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Admnistracja Uczelni, telefony

Schemat organizacyjny Uczelni
[pdf do pobrania]

ADMINISTRACJA UCZELNI

Kanclerz
dr Jolanta Ewartowska
tel. 12 422 05 72
kanclerz@asp.krakow.pl
jewartowska@asp.krakow.pl

Kwestor
mgr Jacek Kowalski
tel. 12 299 20 22
jkowalski@asp.krakow.pl

Zastępca Kwestora
mgr Hanna Dunajska
tel. 12 299 20 12
hdunajska@asp.krakow.pl

Inspektor Danych Osobowych
mgr Marcin Moras
tel. 12 299 29 34
mmoras@asp.krakow.pl 

Biuro Rektora i Kanclerza
Kierownik Biura: mgr Magdalena Litewka
tel. 12 422 24 50
mlitewka@asp.krakow.pl  rektor@asp.krakow.pl

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik DSP: mgr Monika Maj
tel. 12 299 20 82
mmaj@asp.krakow.pl
Dział Spraw Pracowniczych: 12 299 20 28

Radca Prawny
mgr Michał Cyran
mcyran@asp.krakow.pl
mgr Marcin Moras
mmoras@asp.krakow.pl
tel. 12 299 20 34

Dyżury radców:

PONIEDZIAŁEK 7:30-11:30 mec. mgr Michał Cyran
WTOREK             7:30-15:30 mec. mgr Marcin Moras
ŚRODA                7:30-15:30 mec. mgr Michał Cyran
CZWARTEK        7:30-15:30 mec. mgr Marcin Moras
                             11:30-15:30 mec. mgr Michał Cyran
PIĄTEK                dzień bez stron

Rzecznik prasowy:
Magdalena Litewka
tel. 517 367 291
rzecznik@asp.krakow.pl

Dział Nauczania
Kierownik DN: mgr Elżbieta Mroziak
tel. 12 299 20 33
emroziak@asp.krakow.pl
Organizacja toku studiów, rekrutacja: mgr Marta Kalandyk
tel. 12 299 20 43
mkalandyk@asp.krakow.pl
Sprawy socjalne studentów: Janina Paluchowska
tel. 12 299 20 43
jpaluchowska@asp.krakow.pl
Pomoc materialna: mgr Karolina Jachimczyk
tel. 12 299 20 30
kjachimczyk@asp.krakow.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą: mgr Aleksandra Wicik
tel. 12 299 20 33
awicik@asp.krakow.pl erasmus@asp.krakow.pl
Stanowisko ds. jakości kształcenia: mgr Lucyna Pawełczyk
tel. 12 299 20 43
lpawelczyk@asp.krakow.pl

Sekretariat Środowiskowych Studiów Doktoranckich
i Jednostek Międzywydziałowych:
mgr Sabina Świerk
tel. 12 299 20 63
sswierk@asp.krakow.pl
mgr Kinga Świeczka
tel. 12 299 20 40
kswieczka@asp.krakow.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik DAG: mgr Anna Bańkowska
tel. 12 299 20 20
abankowska@asp.krakow.pl
Zastępca Kierownika Działu: mgr Marcin Langkamer
tel. 12 299 20 41
mlangkamer@asp.krakow.pl

Biuro Zamówień Publicznych
mgr Jolanta Kurek, mgr Anna Dąbkowska, mgr Ewelina Granat
tel. 12 299 20 42
jkurek@asp.krakow.pl ; adabkowska@asp.krakow.pl; egranat@asp.krakow.pl
zp@asp.krakow.pl

Dział IT
Kierownik IT: mgr Grzegorz Midura
tel. 12 299 20 15
grzesiek@asp.krakow.pl

Wydawnictwo ASP:
Kierownik: mgr Małgorzata Płazowska
tel. 12 299 20 61
mplazowska@asp.krakow.pl ; redakcja@asp.krakow.pl ; wydawnictwo@asp.krakow.pl

Biuro Pozyskiwania Funduszy
mgr Dobromiła Bieszczad, mgr Agnieszka Ziółko-Miska
tel. 12 299 20 46
dbieszczad@asp.krakow.pl ; aziolko-miska@asp.krakow.pl

Akademickie Biuro Karier
Kierownik ABK: Barbara Siorek
tel. 12 430 02 22
bsiorek@asp.krakow.pl ;  kariery@asp.krakow.pl

Archiwum ASP
dr Joanna Grabowska
tel. 12 299 20 23
jgrabowska@asp.krakow.pl

Muzeum ASP
mgr Małgorzata Sokołowska
tel. 12 299 20 29
msokolowska@asp.krakow.pl

Stanowisko ds. promocji
mgr Monika Żarnowska
tel. 12 299 20 64
mzarnowska@asp.krakow.pl

Stanowisko ds. stron internetowych
mgr Krzysztof Król
tel. 12 299 20 04
kkrol@asp.krakow.pl

Stanowisko ds. inwentaryzacji
Piotr Drążek
pdrazek@asp.krakow.pl

Stanowisko ds. Obrony
mgr Zdzisław Zapał
tel. 12 299 20 25
zzapal@asp.krakow.pl

Stanowisko ds. niejawnych
mgr Zdzisław Zapał
tel. 12 299 20 25 
zzapal@asp.krakow.pl

Stanowisko ds. BHP i p.poż
mgr Paweł Rinchowski
tel. 12 252 75 12
princhowski@asp.krakow.pl

Dziennik Podawczy:
Małgorzata Bażela mbazela@asp.krakow.pl
Justyna Palich jpalich@asp.krakow.pl
Brygida Motyka bmotyka@asp.krakow.pl 
tel. 12 299 20 39

Dom Plenerowy i Dom Pacy Twórczej w Zakopanem
ul. Harenda 16, Zakopane
Kierownik DP i DPT: Joanna Mąka
jmaka@asp.krakow.pl ; harenda@asp.krakow.pl
tel. 12 299 20 57Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 03.07.2018
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 19.05.2014
Dokument oglądany razy: 6 159