www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ogłoszenie konkursów na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Konkursy i ogłoszenia o pracę

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w Pracowni Podstaw Kompozycji Przestrzennej Wydziału Rzeźby na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Obszarów Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesor nadzwyczajny ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w Pracowni Filmu Animowanego, w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowychna Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, I Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesor zwyczajny w Katedrze Obszarów Sztuki Na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt ze stopniem naukowym doktora w Pracowni Malarstwa II, w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: specjalista - redaktor serwisu internetowego ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent do prowadzenia przedmiotów Techniki zapisu projektowego i Podstawy informatyki dla Projektantów w Katedrze Nauki i Sztuki Projektowania oraz w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

_______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, Pracowni Projektowania Tkaniny i ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz, IV Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, Pracowni Mediów i Scenografii w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY - PRZEDŁUŻENIE TERMINU
Stanowisko: główny specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni C w Katedrze Sztuk Wizualnych Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej B w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Ergonomicznego Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz, V Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz, IV Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, Pracowni Mediów i Scenografii w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, Pracowni Projektowania Tkaniny i Ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, II Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych, I Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie do prowadzenia przedmiotów Techniki zapisu projektowego i Podstawy informatyki dla projektantów (Katedra Nauki i Sztuki Projektowania, Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych)
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Zjawisk Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Metod Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w w Katedrze Obszarów Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni D w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Metodyki Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej A Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w w Pracowni A Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Przestrzeni i Barwy na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Przestrzeni i Barwy na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: starszy wykładowca w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Stanowisko: samodzielny referent lub specjalista w dziekanacie Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
____________________________________________________________________________

Komisja rekrutacyjna zarekomendowała do zatrudnienia w konkursie na stanowisko informatyka ogłoszonym 05.03.2018r. p. Jacka Feliksa.
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Rzeźby I na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Rzeźby II na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w I Pracowni Rysunku w Katedrze Rysunku na Wydziale Malarstwa
ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt ww Katedrze Edukacji Artystycznej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w Pracowni Scenografii Filmowej i Telewizyjnej w Katedrze Scenografii na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych w I Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt ze stopniem naukowym doktora w Pracowni Filmu Animowanego w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Projektowania Książki w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Liternictwa i Typografii w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Pracowni Rysunku II w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkt ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu historii grafiki projektowej, współczesnej grafiki artystycznej i projektowej, współczesnych teorii i praktyk artystycznych , historii sztuki oraz seminarium dyplomowego
na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: wykładowca do prowadzenia przedmiotu „Podstawy technik cyfrowych” na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
______________________________________________________________________________Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: prof. Stanisław Tabisz, Rektor ASP
Dokument z dnia: 11.05.2011
Dokument oglądany razy: 22 597