www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2011

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 12/2011 z 25 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 13/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 14/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia pracowników Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 15/2011 z 25 maja w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 16/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 17/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 18/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr:

19/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

20/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

21/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

22/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

23/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

24/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

25/2011 z 25 maja 2011 r. [pdf do pobrania]

w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Form Przemysłowych

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 26/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 27/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 28/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 29/2011 z 25 maja 2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez ucelnię formy studiów na poszczególnych kierunkach
[pdf do pobrania]

Załączniki do uchwały nr 29/2011 z 25 maja 2011 r. [do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie rekrutacji na 6-semetralne środowiskowe studia doktoranckie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 31/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez CEA
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 32/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego ASP w Krakowie z ustawą i statutem uczelni
[pdf do pobrania]
Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 33/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wynikó wyborów uzupełniających do Senatu
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 34/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody Miasta Krakowa
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 35/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu za rok 2010
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 36/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Bibliotekki Głównej ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 37/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 38/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 39/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 40/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 41/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 42/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 43/2011 z 27 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 44/2011
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie orderów i odznaczeń
[pdf_do_pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 45/2011
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf_do_pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 46/2011
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko nadzwyczajnego
[pdf_do_pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 47/2011
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia ko nkursu na stnowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf_do_pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 48/2011
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf_do_pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 49/2011
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf_do_pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 50/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 51/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania Wydziału Intermediów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 52/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora 
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 53/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie kandydatury do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
[pdf fo pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 54/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie ustalenia trybu powoływania władz Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 55/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 56/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 57/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stnowisku profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stnowisku profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 59/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stnowisku profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 60/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stnowisku profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 61/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadania godności Doktora Honoris Causa
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 62/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia roku 2012 rokiem Jacka Malczewskiego w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 63/2011 z dnia 8 grudnia w sprawie zatwierdzenia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Ucelni za rok 2011
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 19.12.2011
Podpisał: prof. Adam Wsiołkowski Rektor ASP
Dokument z dnia: 19.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 721