www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Zamówienia publiczne

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „Granichar 2018” w Galerii 4 Ściany WKiRDS ASP - znak sprawy BZP-3940-8/2019

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Rozmowa z Mistrzami" - znak sprawy BZP-3940-7/2019

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzielonym zamówieniu

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 517182-N-2019 z dnia 2019-02-22 - przetarg nieograniczony na: Usługę druku oraz dostawę dwóch publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-11/2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 517182-N-2019 z dnia 2019-02-22

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 516281-N-2019 z dnia 2019-02-20 - przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-7/2019
roboty te stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00

ogłoszenie o zamówieniu nr 516281-N-2019 z dnia 2019-02-20

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 515974-N-2019 z dnia 2019-02-19 r. - przetarg nieograniczony pn.„Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-10/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr 515974-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
_____________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Urliki Eller- Ruter - Second Sights – znak sprawy BZP-3940-6/2019

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „Wystawa prac Justyna Latoń. Wyróżniona studentka Wydziału KiRDS” - znak sprawy BZP-3940-5/2019

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 510822-N-2019 z dnia 07.02.2019 r. - przetarg nieograniczony na usługi związane z organizacją wyjazdów studyjnych do Mediolanu na Targi w latach 2019-2022 80 studentów i 40 osób z kadry dydaktycznej Wydziału Architektuyry Wnętrz ASP w ramacg projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17 - numer sprawy BZP-3942-8/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr 510822-N-2019 z dnia 07.02.2019 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Krajobraz z Polską w tle" - znak sprawy BZP-3940-4/2019

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

__________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Krajobraz z Polską w tle" - znak sprawy BZP-3940-3/2019

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 507725-N-2019 z dnia 28.01.2019 r. - przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zespołu modułowych pawilonów wystawienniczych w ogrodzie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków - znak sprawy BZP-3942-3/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr 507725-N-2019 z dnia 28.01.2019

SIWZ wraz z załacznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 507114-N-2019 z dnia 25.01.2019 r. - przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 2019-2022

ogłoszenie o zamówieniu nr 507114-N-2019 z dnia 25.01.2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie :  www.eib.com.pl

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „LOST SOULS” organizowanej w Uniwersytecie w Lexington w stanie Kentucky w USA – znak sprawy BZP-3940-2/2019

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 505873-N-2019 z dnia 22.01.2019 r. - przetarg nieograniczony na usługi związane z organizacją wyjazdów studyjnych do Mediolanu na Targi w latach 2019-2022 dla 80 studentów i 40 osób z kadry dydaktycznej Wydziału Arcchitektury Wnętrz ASP w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozowju Akademii Sztuk PIeknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17

ogłoszenie o zamówieniu nr 505873-N-2019 z 22.01.2019 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 504057-N-2019 z dnia 16.01.2019 r. - przetarg nieograniczony na utworzenie i funkcjonowanie Galerii w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowiena lata 2018-2022" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17

ogłoszenie o zamówieniu nr 504057-N-2019 z 16.01.2019 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją „Wystawy prac Katarzyny Olbrycht” Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie - w Galerii 4 Ściany – znak sprawy BZP-3940-1/2019

ogłoszenie o zamówieniu 

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 503617-N-2019 z dnia 15.01.2019 - przetarg nieograniczony na usługi w zakresie wydruków cyfrowych oraz wydruków offsetowych dot. Dnia Otwartych Drzwi i Rekrutacji 2019 r. dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - nr zamówienia BZP-3942-5/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr 503617-N-2019 z dnia 15.01.2019 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl z zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 503515-N-2019 z dnia 15.01.2019 - przetarg nieograniczony na usługi druku i dostawę materiałów firmowych - toreb papierowych, papierów firmowych, wizytówek, kopert, teczek, folderów na zaproszenia na uruczystości jubileuszowe oraz na życzenia świąteczne dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - nr zamówienia BZP-3942-4/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr 503515-N-2019 z dnia 15.01.2019 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2019/S 009-016649 - przetarg nieograniczony pn.„Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków” - nr zamówienia BZP-3942-1/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 009-016649 (opublikowane w DZ.U. S nr 009; data 14/01/2019)

Opublikowane sprostowanie/ ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2019/S 025-056452; data 05/02/2019

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 664350-N-2018 z dnia 28.12.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków” - nr zamówienia BZP-3942-59/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 664350-N-2018 z dnia 28.12.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 664444-N-2018 z dnia 2018-12-28 - przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: Usługa druku dwóch publikacji książkowych i ich dostawa dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-58/2018
Ogłoszenie nr 664444-N-2018 z dnia 2018-12-28

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 663765-N-2018 z dnia 21.12.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Dostawa różnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu projekcyjnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-57/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 663765-N-2018 z dnia 21.12.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją pięciu wystaw w Galerii ASP w tym wystawą Edyty Sobieraj i Trond Johan Andersen – znak sprawy BZP-3940-71/2018

ogłoszenie o zamówieniu

wzór umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 663333-N-2018 z dnia 20.12.2018 - przetarg nieograniczony pn. Utworzenie i funkcjonowanie Galerii w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - rozwój Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17 - nr zamówienia BZP-3942-54/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 663333-N-2018 z dnia 20.12.2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 661494-N-2018 z dnia 13.12.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków” - nr zamówienia BZP-3942-56/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 661494-N-2018 z dnia 13.12.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 659267-N-2018 z dnia 07.12.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Dostawa różnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu projekcyjnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-55/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 659267-N-2018 z dnia 07.12.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa folderu i plakatów do wystawy Pracownia Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie - w Galerii 4 Ściany – znak sprawy BZP-3940-70/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 658893-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. - przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: Usługa druku publikacji książkowych i ich dostawa dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-53/2018

Ogłoszenie nr 658893-N-2018 z dnia 2018-12-07

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12-12-2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa banera z listewkami do wystawy „200 lat Akademii, 100 lat ! Akademii Kobiet” – Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-69/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „LOST SOULS” organizowanej w Uniwersytecie w Lexington w stanie Kentucky w USA – znak sprawy BZP-3940-72/2018 (powtórne)

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

odpowiedzi na zapytania wykonawców

informacja o nieudzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 656253-N-2018 z dnia 04.12.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Dostawa licencji classroom na oprogramowanie Cinema 4D Studio R20 dla potrzeb Pracowni Filmu Animowanego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-52/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 656253-N-2018 z dnia 04.12.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 656879-N-2018 z dnia 04.12.2018 - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa miesięcznych karnetów uprawniających pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i osób uprawnionych, do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z usług sportowych i rekreacyjnych - nr zamówienia BZP-3942-51/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 656879-N-2048 z dnia 04.12.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

__________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa plakatów do wystawy „200 lat Akademii, 100 lat ! Akademii Kobiet” – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-68/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 656394-N-2018 z dnia 03.12.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Dostawa różnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu fotograficznego i projekcyjnego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-47/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 656394-N-2018 z dnia 03.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500294577-N-2018 z dnia 10.12.2018 r.

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa banera z listewkami do wystawy „200 lat Akademii, 100 lat Akademii Kobiet” – Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
– znak sprawy BZP-3940-67/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o nie udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa plakatów i zaproszeń do wystawy „200 lat Akademii, 100 lat Akademii Kobiet” – Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  – znak sprawy BZP-3940-66/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 654420-N-2018 z dnia 28.11.2018 - przetarg nieograniczony pn.„Dostawa licencji na oprogramowanie – upgrade licencji EDU LAB McNel Rhinoceros i przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania 3D CAD dla potrzeb laboratorium komputerowego Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-50/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 654420-N-2018 z dnia 28.11.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa plakatów oraz katalogu do wystawy Pracowni Litografii WG Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki           w Krakowie w Galerii Akademia w Bronowicach – znak sprawy BZP-3940-65/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 653047-N-2018 z dnia 26.11.2018 - przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu fotograficznego i wideo dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy - BZP-3942-43/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 653047-N-2018 z dnia 26.11.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 652539-N-2018 z dnia 23.11.2018 r. - przetarg nieograniczony pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zespołu modułowych pawilonów wystawienniczych w ogrodzie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejko w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków" - nr zamówienia BZP-3942-48/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 652539-N-2018 z dnia 23.11.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 651192 -N-2018 Z DNIA 23.12.2018  R. - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do definiowania klauzul, warunków, oświadczeń z możliwością przypisywania ich do poszczególnych użytkowników, grup i widoków w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią Akademus” - nr zamówienia BZP-3942-46/2018 - nr zamówienia BZP-3942-46/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 651192-N-2018 z dnia 23.11.2018 r.

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy rzeźby “Mistrzowie Mistrzom” organizowanej w Galerii Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-63/2018

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z DNIA 26.11.2018 r.:

Aktualne ogłoszenie do pobrania

Aktualny wzór umowy do pobrania

Informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „LOST SOULS” organizowanej w Uniwersytecie w Lexington w stanie Kentucky w USA – znak sprawy BZP-3940-58/2018

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z DNIA 26.11.2018 r:

Aktualne ogloszenie do pobrania

Aktualny załącznik do umowy do pobrania

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa plakatów do wystawy II Pracowni Rysunku Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pt.: „Rysunek w Procesie" – znak sprawy BZP-3940-64/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa plakatów, baneru i roll-up do wystawy "Jan Matejko i uczniowie" – znak sprawy BZP-3940-62/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 649936-N-2018 z dnia 19.11.2018 r. - przetarg nieograniczony pn. Utworzenie i funkcjonowanie Galerii w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17 - znak sprawy BZP-3942-38/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 649936-N-2018 z dnia 19.11.2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 649678-N-2018 z dnia 19.11.2018 r. - przetarg nieograniczony pn. Utworzenie i funkcjonowanie "fashion start-upa" w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17 - znak sprawy BZP-3942-37/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 649678-N-2018 z dnia 19.11.2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 648589-N-2018 z dnia 15.11.2018 - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy - BZP-3942-45/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 648589-N-2018 z dnia 15.11.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

INFORMCJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROAWDZONEJ DZIAŁALNOŚĆI KULTURALNEJ- zamówienie związane z organizacją wystawy "Młoda Akademia" organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w galeriach Nowohuckiego Centrum Kultury w ramach obchodów 200-lecia Akademii nr sprawy BZP-392-1312/2018

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „39” Gabrieli Buzek Garzyńskiej w Galerii Promocyjnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-61/2018

ogłoszenie o zamówieniu

wzór umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „Autoportret” studentów pracowni dr hab. Janusza Matuszewskiego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-60/2018

ogłoszenie o  zamówieniu po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

wzór umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 647259-N-2018 z dnia 13.11.2018 - przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: Usługa druku i dostawa publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-49/2018

Ogłoszenie nr 647259-N-2018 z dnia 2018-11-13

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl      w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy w Galerii Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w Bronowicach - znak sprawy BZP-3940-59/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy w Galerii Wydziału Grafiki ul. Humberta 3 w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-57/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 641819-N-2018 z dnia 29.10.2018 r. - przetarg nieograniczony pn. "Realizacja zadań związanych z prowadzeniem redakcji naukowej multidyscyplinarnego, recenzowanego czasopisma akademickiego, w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademnii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022" - znak sprawy BZP-3942-36/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 641819-N-2018 z dnia 29.10.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Harenda 2018 w Galerii 4 Ściany – Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-56/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy Druk i dostawa plakatów do wystawy indywidualnej Katarzyny Stryszowskiej – Winiarz w Galerii „INAW” WAW ASP w Krakowie – znak sprawy BZP-3940-55/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 640143-N-2018 z dnia 24.10.2018 - przetarg nieograniczony  pn. Dostawa sprzętu projekcyjnego dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-44/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 640143-N-2018 z dnia 24.10.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 638635-N-2018 z dnia 24.10.2018 - przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-42/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 638635-N-2018 z dnia 24.10.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z prezentacją dorobku artystycznego i naukowego ASP im. Jana Matejki w Krakowie na Targach Książki  Druk i dostawa plakatów i banera – znak sprawy BZP-3940-54/2018

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy dyplomantów Kierunku Edukacja Artystyczna Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pn. "Miasto i sen" z cyklu 10 x INACZEJ 2018 – znak sprawy BZP-3940-53/2018

informacja o udzielanym zamówieniu

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych usług

informacja o udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 633956-N-2018 z dnia 09.10.2018 - przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: Usługa druku i dostawa książki i katalogu dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-40/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 633956-N-2018 z dnia 09.10.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 633071-N-2018 z dnia 09.10.2018 - przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz częściowa wymiana elementów więźby dachowej, wymiana podsiębitki, docieplenie poddasza i odtworzenie zdemontowanej instalacji odgromowej w obiekcie: Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Zakopane, ulica Harenda 16 - znak sprawy BZP-3942-39/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 633071-N-2018 z dnia 09.10.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 630267-N-2018 z dnia 01.10.2018 - przetarg nieograniczony  pn. Dostawa różnego sprzętu fotograficznego i bezzałogowego statku powietrznego (quadrokopter) z kamerą dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy - BZP-3942-29/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 630267-N-2018 z dnia 01.10.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

__________________________________________________________________________-

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „Młoda Akademia” organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w galeriach Nowohuckiego Centrum Kultury w ramach obchodów 200-lecia Akademii (druk i dostawa katalogu) – znak sprawy BZP-3940-52/2018

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o nieudzieleniu zamowienia

__________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „Młoda Akademia” organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w galeriach Nowohuckiego Centrum Kultury w ramach obchodów 200-lecia Akademii – znak sprawy BZP-3940-51/2018

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

nowy formularz ofertowy (wydruki cyfrowe)

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 619335-N-2018 z dnia 20.09.2018 - przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: Usługa druku i dostawa publikacji książkowej pt. Władysław Pluta – plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-35/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 619335-N-2018 z dnia 20.09.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 619176-N-2018 z dnia 19.09.2018 - przetarg nieograniczony  pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy - BZP-3942-34/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 619176-N-2018 z dnia 19.09.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy “Wajda, Wróblewski. Ich Akademia”– znak sprawy BZP-3940-50/2018

ogłoszenie do pobrania

wzór umowy

formularz ofertowy

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – zamówienie związane z organizacją wystawy „3 x 2”. Wystawa prac wykładowców z Katedry Sztuk Pięknych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie - w Galerii 4 Ściany – znak sprawy BZP-3940-49/2018

ogłoszenie do pobrania

wzór umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu  zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 617007-N-2018 z dnia 14.09.2018 - przetarg nieograniczony na Usługę druku i dostawę książek dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-33/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 617007-N-2018 z dnia 14.09.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 616566-N-2018 z dnia 13.09.2018 przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz częściowa wymiana elementów więźby dachowej, wymiana podsiębitki, docieplenie poddasza i odtworzenie zdemontowanej instalacji odgromowej w obiekcie: Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Zakopane, ulica Harenda 16 - znak sprawy BZP-3942-32/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 616566-N-2018 z dnia 13.09.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 613235-N-2018 z dnia 06.09.2018 - przetarg nieograniczony  pn.: Usługa druku i dostawa albumu oraz katalogu reklamowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie znak sprawy - BZP-3942-31/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 613235-N-2018 z dnia 06.09.2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 612630 Z DNIA 04.09.2018 R. - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do drukowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-30/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 612630-N-2018 z dnia 04.09.2018 r.

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 612495 Z DNIA 04.09.2018 R. - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu projekcyjnego dla Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-28/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 612495 -N-2018 z dnia 04.09.2018 r.

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk offsetowy i dostawa katalogu do wystawy pn. "Marek Filipiuk" - znak sprawy BZP-3940-48/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o wyniku postępowania

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 608567-N-2018 z dnia 24.08.2018 - przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie,

które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00  - znak sprawy BZP-3942-27/2018

ogłoszenie nr 608567-N-2018

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  pn. "Druk cyfrowy i dostawa wydruków dotyczących wystawy związanej z Jubileuszem 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (wystawa w Sejmie RP)" - 2 szt. roll up z kasetą - nr sprawy BZP-3940-47/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o wyniku postępowania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ pn."Druk offsetowy i dostawa katalogu do wystawy pn. "Marek Filipiuk" - nr sprawy BZP-3940-43/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o unieważnieniu postępowania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ pn. "Dostawa 26 sztuk sztalug studyjnych bukowych z regulacją kąta wychylenia 170/250 do celów wystawienniczych (wystawa pn. "2x100" w Sejmie RP)" - nr sprawy BZP-3940-46/2018

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ pn. "Druk offsetowy i dostawa broszur i zaproszeń dotyczących wystawy plakatów ze zbiorów ASP im. J.Matejki w Krakowie - pn. "2 x 100" w Sejmie RP - nr  sprawy BZP-3940-44/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  pn." Druk i dostawa 26 zdjęć/ reprodukcji oraz 3 plansz na wystawę "2 x100" w Sejmie RP" - nr sprawy BZP-3940-45/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ - pn "Druk i dostawa plakatów i zaproszeń do 4-ch wystaw" - nr sprawy BZP-3940-42/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na druk i dostawe ksiązki pt. "Wspominając Akademię" - tom VII - znak sprawy BZP-3942-26/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 598838-N-2018 z dnia 06.08.2018r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”,

które stanowią etap (część) robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 - znak sprawy BZP-3942-25/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 5999167-N-2018 z dnia 3.08.2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk cyfrowy i dostawa ulotek, druków informacyjnych, zaproszeń i plakatów dla potrzeb Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Aneksy Kultury. Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność." - znak sprawy BZP-3940-41/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony pn. "Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie"
które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00. - znak sprawy BZP-3942-24/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 592025-N-2018 z dnia 2018-07-19  

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 589194-N-2018 z dnia 13-07-2018 r. - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do drukowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" nr zamówienia BZP-3942-23/2018

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.07.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500165260-N-2018 z dnia 13.07.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy " Z dziedzictwa Akademii" - znak sprawy BZP-3940-40/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 579256-N-2018 z dnia 27-06-2018 r. - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi wymiany zagranicznej - moduł studentów przyjeżdżających" nr zamówienia: BZP-3942-7/2018

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.06.2018 r.

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

 ________________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 578775-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.
przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie,
które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.  znak sprawy: BZP-3942-22/2018

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2018

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony pn. "Druk i dostawa książki Jana Nuckowskiego pt. "Przebłyski" - nr sprawy BZP-3942-21/2018

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI kULTURALNEJ - zamówienie związane z org. wystawy "Lilla Kulka. W dzrodze" - znak sprawy BZP-3940-39/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - skład, druk  offsetowy i dostawa katalogu do wystawy Pracowni Rzeźby w Ceramicew Bolesławickim Ośrodku Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki - znak sprawy BZP-3940-38/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony - pn. "Druk i dostawa albumów, książek i prac magisterskich dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" - nr sprawy BZP-3942-20/2018

ogłoszenie o zamówieniu  z dnia 18.06.2018r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl  w zakładce zamówienia publiczne - przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony - dostawa pn.:„Dostawa licencji oprogramowania - narzędzia do diagnozowania kompetencji - studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
w ramach projektu „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym.
nr sprawy BZP-3942-19/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 570562-N-2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku

SIWZ z załącznikami zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  - druk i dostawa plakatów do wystawy "Akademia na Uniwersytecie" - znak sprawy: BZP-3940-37/2018

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz oferty

informacja o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do drukowania, cięcia i grawerowania dla jednostek organizacynych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy: BZP-3942-16/2018

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu fotograficznego dla  Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy: BZP-3942-18/2018

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku i dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-13/2018

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

___________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i kart do wystawy "Szóstego dnia, szóstego miesiąca o szóstej wieczorem" - nak sprawy BZP-3940-36/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk cyfrowy i dostawa wydruków dotyczących wystaw związanych z Jubileuszem 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3940-34/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wyjaśnienie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pkt nr 4

informacja o wyniku postępowania

___________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa folderu do wystawy "Momenty nieuwagi" - znak sprawy BZP-3940-35/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa 15 plansz B1 dotyczących Dorocznej Wystawy Prac Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3940-33/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o wyniku postępowania

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dostosowaniem jej do wymagań programu termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie stanowiących pierwszy etap robót w ramach realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 - nr sprawy BZP-3942-10/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 563198-N-2018 z dnia 2018-05-24

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500116970-N-2018 z dnia 25-05-2018

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją Dorocznej Wystawy Prac Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie (druk plakatów) - znak sprawy - BZP-3940-32-2018 

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o wyniku postępowania

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją Dorocznej Wystawy Prac Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie - znak sprawy - BZP-3940-31/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o wyniku postępowania

_________________________________________________________________________

INFORMACJA I UDZIALNYM  ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Laureaci Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza"  - znak sprawy BZP-3940-30/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

modyfikacja treści ogłoszenia

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy Jolanty Anteckiej nr sprawy BZP-3940-29/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na "Usługę druku i dostawę publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" - BZP-3942-15/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 557329-N-2018  z dnia 14.05.2018r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne / przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500107970-N-2018 z dnia 16-05-2018

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją powarsztatowej wystawy projektów "Oswajanie Miasta"

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o wyniku postępowania

_________________________________________________________________________

INFORMACJA  O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy  pt. "Białe na białym" w Galerii Akademia w Bronowicach nr referencyjny BZP-3940-27/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ - związane z organizacją wystawy "4 Międzynarodowe Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej" w galerii Promocyjnej ASP - BZP-3940-26/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - związane z organizacją wystawy: "Andrzej Żygadło. Zabytki Podkarpacia" znak sprawy - BZP-3940-25/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  wydruki związane z wystawą na Noc Muzeów 2018 - nr sprawy BZP-3940-24/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy Jolanty Anteckiej - nr sprawy BZP-3940-23/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki zdjęć do wystawy "To się więcej nie powtórzy" nr sprawy BZP-3940-22/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  wydruki do wystawy Night Watch - nr sprawy BZP-3940-21/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawe licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP CLP (Cumulative Licensing Program) - nr umowy FAA1527322C73D38AF0A - dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-11/2018

ogłoszenie o zamówieniu - nr 541833-N-2018 z dnia 09.04.2018r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi.

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Usługę druku i dostawę książki oraz czterech numerów czasopisma dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-12/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 541190-N-2018 z dnia 6.04.2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500074700 z dnia 4.06.2018

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ - dotyczy druku i dostawy katalogu do wystawy Piotra Witosławskiego "Opowieść o książce" - nr sprawy BZP-3940-20/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy prac studentów towarzyszącej Targom Kół Naukowych ASP w Krakowie  - znak sprawy BZP-3940-19/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy druku i dostawy katalogu do wystawy malarstwa Zbigniewa Cebuli "Wieloryby i wulkany" w Galerii "Pryzmat" ZPAP Oddział Krakowski

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu - zmiana opisu przedmiotu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy "Opowieść o książce" nr sprawy BZP-3940-16/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o unieważnieniu postępowania

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  dotyczy wydruków do wystawy "To się więcej nie powtórzy" znak sprawy BZP-3940-17/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu  zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy druku i dostawy plakatów i pocztówek związanych z działalnością kulturalną pod nazwa Konferencja - dydaktyka typografii "uczyć litery / uczyć literą" - znak sprawy BZP-3940-15/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy druku i dostawy katalogu pt. "Genesis" oraz plakatów do wystawy habilitacyjnej dr Gabrieli Buzek-Garzyńskiej w pałacu Sztuki w Krakowie - znak sprawy BZP-3940-14/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy druku i dostawy katalogu do wystawy "La Medusa. Este - Kraków" w Galerii ASP - znak sprawy BZP-3940-13/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku plakatów do wystawy "Zator 2017  ..."  BZP-3940-12/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIALNYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy indywidualnej malarstwa Magdaleny Kuleszy - Fedkowicz BZP-3940-11/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy druku katalogu do wystawy "10+1 Zapatrzeń" znak sprawy BZP-3940-10/2018

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy książki, informatora z broszurą oraz zeszytów naukowo - artystycznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-8/2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 526642-N-2018 z dnia 05.03.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 6.03.2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.03.2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 523247-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500047698-N-2018 z dnia 05.03.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania  znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do Pokonkursowej Wystawy Projektów Studenckich .... Znak sprawy BZP-3940-9/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Rozbiórka istniejących ryzalitów od strony podwórza, mieszczących obecnie węzły sanitarne, nie spełniające aktualnych wymogów i przepisów Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, stanowiących pierwszy etap robót związanych        z pracami w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21

ogłoszenie o zamówieniu nr 518351-N-2018 z dnia 15-02-2018

SIWZ wraz załącznikami  do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy pokonkursowej "Wokół Dzieła 2017" nr sprawy  BZP-3940-8/2018

ogłoszenie o zamówieniu

projekt umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi sprzątania, zamiatania, odśnieżania ulic, usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczen biurowych w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - etap II

ogłoszenie o zamówieniu

uzupełnienie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi.

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wykonanie i dostawa wydruków do wystaw organizowanych w ramach V Międzynarodowego Biennale AW - znak sprawy BZP-3940-7/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

modyfikacja treści ogłoszenia  o zamówieniu

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wykonanie i dostawa banerów - znak sprawy BZP-3940-6/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

 ________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na aktualizaję Zintegrowanego Systemu Komputerowego Cogisoft; nr sprawy BZP-3942-3/2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 512515-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.

SIWZ z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Magdalena Chodacka - Malarstwo" znak sprawy BZP-3940-5/2018

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

projekt umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystaw w Galerii ASP- znak sprawy BZP-3940-4/2018

ogłoszenie o zamówieniu

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. W terminie składania ofert w ogłoszeniu jest:         7 lutego 2017 winno być  7 lutego 2018 roku

formularz ofertowy

projekt umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIALENYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ - związanej z organizacją wystawy Piotra Witosławskiego "Opowieść o książce" w Galerii Jednej Książki ASP w Krakowie - druk i dostawa zaproszeń i plakatów

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ - związanej z organizacją wystawy Piotra Witosławskiego "Opowieść o książce" w Galerii Jednej Książki ASP w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu

projekt umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  - związanych z organizacją wystaw "Sześć stóp nad ziemią" oraz  "Krzysztof Kiwerski - bez instrukcji" nr sprawy BZP-3940-1/2018

informacja  do pobrania

projekt umowy

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie położonym przy ul. Krzemionki 30

ogłoszenie o zamówieniu nr 508754-N-2018 z dnia 24-01-2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania znajduje sie na stronie internetowej Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi sprzątania, zamiatania, odsnieżania ulic, usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

ogłoszenie o zamówieniu nr 500006-N-2018 z dnia 04-01-2018

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy w Galerii 4 Ściany WKiRDS - nr sprawy BZP-3940-60/2017

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

odpowiedzi na zapytania

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Powierzchnia"

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Usługę druku i dostawę publikacji dla Wydziału Form Przemysłowych Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr z BZP -  631262-N-2017 z 12-12-2017r.

SIWZ z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dźwiękowego wraz z oprogramowaniem dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr BZP-3942-43/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr BZP- 631174-N-2017 z dnia 11.12. 2017 r.

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

____________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy transferów malowideł ściennych w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie wykonanych na WKiRDS ASP im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy dla części pierwszej

formularz ofertowy dla części drugiej i trzeciej

wzór umowy dla części trzeciej

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - BZP-3942-43/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 628929-N-2017 z dnia 06.12.2017 r.

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę elementów infrastruktury sieciowej wraz z montażem, konfiguracją i wdrożeniem dla potrzeb Pracowni Filmu Animowanego ASP im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 628033-N-2017 z dnia 05-12-2017

SIWZ wraz z załącznikami znajduje sięna stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - BZP-3942-41/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 626432-N-2017 z 4 grudnia 2017

SIWZ z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy pokonkursowej KONKURS NA DZIEŁO

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o nie udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy druku  katalogu do  wystawy w Baja Mare

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetag nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Pracowni Filmu Animowanego Akadamii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-39/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 623971-N-2017 z  dnia 29.11.2017 r.

SIWZ z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.sap.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/ przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-40/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 623687-N-2017 z dnia 28.11.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu dźwiękowego wraz z oprogramowaniem dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr BZP-3942-38/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 623684-N-2017 z dnia 28.11.2017 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

z załącznikami do pobrania zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu do techniki animacyjnej motion capture wraz z oprogramowaniem dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych  im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-37/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 623682-N-2017 z dnia 28.11.2017 r.

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu fotograficznego i wideo dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-36/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 623677-N-2017 z dnia 28.11.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych ASP im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-42/2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 623387-N-2017 z dnia 28.11.2017 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z załącznikami do pobrania została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy "Grupa 20 minut. K.Godyń-Skoczylas, M.Kaczmarska, E.Sowa"

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do  wystawy "Pracownia Serigrafii"

informacja o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 619282-N-2017 z dnia 21.11.2017r.

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 617615-N-2017 z dnia 17.11.2017r.

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne / przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Druk i dostawę książek i innych wydawnictw dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 617951-N-2017 z dnia 17.11.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami  do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi ________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa katalogu do wystawy "Przestrzeń intymna"

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa katalogu do wystawy 45 lat KKW

informacja o udzielanym zamówieniu

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki plakatów i folderu do wystawy poplenerowej "Harenda 2017"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Druk i dostawę katalogów oraz książek dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 611337-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY  NAUKI - nr zamówienia BZP-3940-51/2017 - dotyczy realizacji projektu "Wirtualna Galeria. Eksploracja możliwości przestrzeni wirtualnej w kontekście sztuki"

informacja o udzielanym zamówieniu

informacja o udzielonym zamówieniu

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa katalogu - konkursu "GRAFIKA ROKU 2016"

informacja o zamówieniu - ogłoszenie

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy "Joanna Warchoł. Stolik dla samotnego poety"

informacja o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy (dot. części I)

informacja o udzielonym zamówieniu

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż mebli dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 606002-N-2017 z dnia 25.10.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę energii elektrycznej do obiektów ASP w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 604771-N-2017 z  20.10.2017

SIWZ  z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy "Solne wnętrza"

ogłoszenie do pobrania

sprostowanie omyłki pisarskiej - w ogłoszeniu w rozdziale III pkt 2 ppkt 2) Foldery - skreśla się omyłkowo wpisany  podpunkt  lit c).  Prawidłowy nakład wydruku wskazany został w ppkt b) - 10 egzemplarzy.

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 603046-N-2017 z dnia 17.10.2017

SIWZ z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej ASP - www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  dot. wydruków do wystawy: Dotknięcia. Fotografie Zbigniewa Łagockiego

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wydruków do wystawy Moja Akademia Adam Wsiołkowski

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

informacja o udzielonym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "45 lat KKW"

ogłoszenie o zamówieniu

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - wzór umowy

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy towarzyszącej Międzynarodowemu Biennale Plakatu

ogłoszenie o zamówieniu

modyfikacja ogłoszenia

projekt umowy

formularz ofertowy

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy " Momenty nieuwagi"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji oraz wykonanie usługi inwentaryzacji metodą spisu z natury środków trwałych i środków trwałych niskiej wartości dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Numer sprawy BZP-3942-28/2017

ogłoszenie nr 597334-N-2017 z dnia 05.10.2017r.

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego, komputerowego, wyposażenia meblowego wraz z montażem w celu utworzenia studio dźwiękowego w budynku ASP im. Matejki w Krakowie (31-128) przy ul. Karmelickiej 16. Nr sprawy: BZP 3942-26/2017

ogłoszenie nr 596827-N-2017 z dnia 03.10.2017

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Wyposażenie studia dźwiękowego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, nr umowy o dofinansowanie: 03514/17/FPK/DEK, współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu realizacji projektu „Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2017”

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP CLP (Cumulative Licensing Program) nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Nr sprawy: BZP 3942-21/2017

ogłoszenie nr 500028777-N-2017 z dnia 14.09.2017

ogłoszenie nr 500027561-N-2017 z dnia 12.09.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i folderu do wystawy programowej Wydziału Intermediów

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

sprostowanie omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym: W tabeli w poz. Ilość folderów jest 700 - winno być 600 tj. tak jak w ogłoszeniu.

informacja o udzielonym zamówieniu

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa katalogu do wystawy "Obiekty z papieru" w Galeri Akademia w Bronowicach

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o udzieleniu zamówienia

informacja o udzieleniu zamówienia na druk i dostawę plakatów do wystawy "Obiekty z papieru"

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP CLP (Cumulative Licensing Program) nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Nr sprawy: BZP 3942-21/2017

ogłoszenie nr 583179-N-2017 z dnia 05.09.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - przetarg nieograniczony na Usługę druku i dostawy publikacji książkowych oraz katalogu reklamowego dla ASP im. Jana Matejki w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-27/2017

ogłoszenie nr 582257-N-2017 z 01.09.2017

SIWZ z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Zamawiającego: www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Usługę wsparcia Zintegrowanego Systemu Komputerowego COGISOFT w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - BZP-3942-25/2017

ogłoszenie nr 578673-N-2017 z 28.08.2017

SIWZ z załącznikami  do pobrania znajduje się na stronie Zamawiającego: www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia ubliczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - BZP-3940-35/2017

informacja do pobrania

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  druk katalogu do wystawy ISSUES OF REALITY

ogłoszenie do pobrania

projekt umowy

formularz ofertowy

Uwaga !

modyfikacja ogłoszenia

informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sieciowego dla jednostek organizacyjnych ASP im. Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-22/2017

ogłoszenie nr 574706-N-2017 z dnia 22.08.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na "Usługę druku i dostawy publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" Nr sprawy BZP-3942-19 / 2017

ogłoszenie o zamówieniu nr 574253-N-2017 z dnia 21.08.2017

SIWZ z załącznikami do pobrania -  została zamieszczona na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.08.2017 - zmiany dotyczą części piątej

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku i dostawa poddruku do dyplomów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-24/2017

ogłoszenie nr 573712-N-2017 z dnia 18.08.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wystawy - projekt pt. "Przestrzeń intymna"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

wzór umowy

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU z zakresu prowadzonej działalnosci kulturalnej - druk katalogu do wystawy "TRIANGEL, TRÓJKĄT"

ogłoszenie do pobrania

wzór umowy

formularz ofertowy

____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na  Dostawęi montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 563401-N-2017 z dnia 03.08.2017

SIWZ z załącznikami zamieszczono na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych ASP im. Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-18/2017

ogłoszenie nr 560468-N-2017 z dnia 01.08.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku i dostawa materiałów firmowych oraz poddruku do dyplomów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr sprawy: BZP 3942-17/2017

ogłoszenie nr 555380-N-2017 z dnia 21.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Microsoft Corporation w ramach umowy Microsoft Academic Select Plus dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 500002873-N-2017 z dnia 10.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

ogłoszenie nr 500002611-N-2017 z dnia 07.07.2017

ogłoszenie nr 500004113-N-2017 z dnia 18.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

ogłoszenie nr 500002671-N-2017 z dnia 07.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku „Regulaminu studiów” wraz z jego dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 544573-N-2017 z dnia 04.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

ogłoszenie nr 543160-N-2017 z dnia 04.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania firmy Microsoft Corporation w ramach umowy Microsoft Academic Select Plus dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 543819-N-2017 z dnia 03.07.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU DAG-3940-30/2017 dot. Konkursu "Grafika Roku 2016"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

informacja dotycząca postępowania DAG-3940-31/2017

informacja dotycząca postępowania DAG-3940-32/2017

informacja dotycząca postępowania DAG-3940-34/2017

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku książki „SMART OBJECT. Mimowolne perwersje rzeczy” wraz z jej dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 538613-N-2017 z dnia 26.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 500000985-N-2017 z dnia 23.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi sprzątania, zamiatania, odśnieżania ulic, usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 536065-N-2017 z dnia 22.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 534133-N-2017 z dnia 16.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługi druku publikacji wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie nr 533676-N-2017 z dnia 14.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi  - dot. bud. ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie

ogłoszenie nr 533671-N-2017 z dnia 14.06.2017

SIWZ do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien w kondygnacji piwnicy, ocieplenie ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ASP  przy ul. Karmelickiej w Krakowie

ogłoszenie nr 533625 - N - 2017 z 14.06.2017

SIWZ  do pobrania znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy postepowań nr sprawy:

DAG-3940-27/2017

DAG-3940-28/2017

DAG-3940-29/2017

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z org. wystaw: Forum Cracoviense oraz Kiedy zakwitną kwiaty.

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  zamówienie związane z organizacją wystawy Forum Cracoviense

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Niewidzialne - niewiarygodne -idealne"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE  O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją konkursu "GRAFIKA ROKU 2016"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Do Polski Awrom Suckewer"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  - zamówienie związane z organizacją wystawy "Hubei Institute of Fine Arts"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Ewidencji Czasu Pracy na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 87687-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

informacja do pobrania - dot. DAG-3940 - 24/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940 - 26/2017

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Ewidencji Czasu Pracy na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 513182-N-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  wydruki do  Dorocznej wystawy prac studentów (plakaty i baner)

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Akademia Sztuk Pięknych informuje, że zgodnie z warunkami dialogu technicznego, p.4A w ogłoszeniu o dialogu technicznym – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn – w dniu 17 maja 2017 r. unieważnia dialog techniczny prowadzony pod nazwą „Rozbudowa istniejącego elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie Uczelnią –ESWZU, wraz ze wsparciem powdrożeniowym nowych/rozbudowanych modułów”.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU DIALOGU pdf 
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przetarg nieograniczony na dostawę licencji Education Device License na zakup oprogramowania firmy Adobe w ramach umowy CLP dla Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 83939-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-20/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-21/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-22/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-23/2017

informacja do pobrania - dot. DAG-3940-25/2017

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę licencji Education Device License na zakup oprogramowania firmy Adobe w ramach umowy CLP dla Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 502183-N-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługę wsparcia systemu Akademus funkcjonującego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 507683-N-2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie zaprasza do składania wniosków do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na dostawę, wykonanie i wdrożenie rozbudowy istniejącego elektronicznego systemu wsparcia zarządzania uczelnią (ESWZU)

OGŁOSZENIE O DIALOGU

Załączniki do ogłoszenia:

załącznik nr 1 - wymagania zapraszającego
załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja systemu
załącznik A do szczegółowej specyfikacji
załącznik nr 3 - wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego
załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w dialogu technicznym
załącznik nr 5 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy końcoworocznej  Wydziału Grafiki

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy końcoworocznej Katedry Scenografii

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na usługę wsparcia systemu Akademus funkcjonującego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie  o zamówieniu nr 77518 - 2017

SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Katarzyna Makieło - Organisty.  Imago Naturae Księgi organiczne

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na Usługi druku katalogu i książki wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych  im. Jana Matejki w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu nr 73542-2017

specyfikacja z załącznikami znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Heterotopie"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  Z  ZAKRESU  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Kontur i szaleństwo"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy  "Znaki Graficzne"

ogłoszeniedo pobrania

formularz oferty

________________________________________________________________________

INFORMACJE  O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ

informacja o udzieleniu zamówienia dot. wystawy "Nothing will be the same again"

informacja o udzieleniu zamówienia dot. wystawy "Resurectio"

informacja o udzieleniu zamówienia dot. wystawy  "Jadwiga Jarosiewicz"

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wystawa "Jan Stanisławski" w ramach Nocy Muzeów 2017

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELAMNYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wystawa "Kontur i szaleństwo" w Galerii Akademia w Bronowicach 

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wystawa "Jadwiga Jarosiewicz"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIĄ Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Grzegorz Bednarski. Pasaże z przedpikła formy albo fragmenty ze scenami martwych natur ...

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Resurrectio"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - sprostowany

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Nothing will be the same again"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Konkurs na dzieło Plastyczne dla studentów WKiRDS"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy VANITAS

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy Grzegorz Bednarski. Pasaże z przedpiekła formy albo fragmenty ze scenami martwych natur ...

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI - KOORDYNATORZY UCZELNIANI BADAŃ ILOŚCIOWYCH

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

wykaz osób

Informacja o udzieleniu zamówienia w części 2 i nie udzieleniu zamówienia w części 1,3 i 4.

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Znaki Graficzne" - Peter Javorík

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "DOKUMENTACJE"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy  „Konkurs na Dzieło Plastyczne dla studentów Wydziału KiRDS” w Galerii 4 Ściany

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Znaki graficzne" Peter Javorík"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "DOKUMENTACJE" - studentów Katedry Scenografii Wydziału Malarstwa

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

uzupełnienie ( projekt  ) - dotyczy części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "VANITAS" - org. Wydział Malarstwa

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji (przebudowy budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z opracowaniem koncepcji projektu rozbudowy budynku zgodnie z ULICP, w celu przeniesienia dwóch Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki

ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl - pod linkiem https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/aktualnoci/zamowienia-publiczne/3188-2017-03-14-13-38-06 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "ELOQUENS. Jan Tutaj - prace na papierze"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Materia & Forma"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie - "Obszar Forma Tożsamość"

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -dotyczy wystawy "Stanisław Batruch. Preteksty" w Galeri ASP w Krakowie

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy "ELOQUENS. Jan Tutaj - prace na papierze" w Galerii Jednej Książki ASP w Krakowie

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy w zakresie części II zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy "Materia & Forma" w Galerii Akademia w Bronowicach

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - do części II zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM  ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy Pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie w BWA w Sieradzu - "Obszar Forma Tożsamość"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji wystawy "Stanisław Batruch. Preteksty"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy - dla części II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy organizacji Międzynarodowej Wystawy konkursu "Imaginary Lanscapes"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

informacja o udzieleniu  zamówienia w zakresie części I i II

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy eKsiążka operacji medialnych

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wystawy  "Katedra Sztuk Pięknych" w Galerii ASP w Bronowicach

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  dotyczy wystawy prac studentów prof. Adama Wsiołkowskiego

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Reginy Główczak

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa plakatów do wystawy eKsiążka operacji medialnych w Galerii Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa katalogu do wystawy "Katedra Sztuk Pięknych" w Galerii ASP w Bronowicach

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruk i dostawa katalogu do wystawy prac studentów prof. Adama Wsiołkowskiego

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  - wydruki do wystawy (NIE) WESOŁE MIASTECZKO

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ -  dodruk katalogu - wystawa Miłosza Pobiedzińskiego

informacja do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI kULTURALNEJ - wydruki związane z organizacją wystawy Reginy Główczak

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki związane z wystawą (NIE) WESOŁE MIASTECZKO

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dodruk katalogu do wystawy Miłosza Pobiedzińskiego "Zwój biblijny - między księgą a obrazem"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

modyfikacja treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy Olgi Ząbroń

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI kULTURALNEJ - wydruk i dostawa plakatów do wystawy "Brzmienia Przestrzeni"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dot. wystawy "Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Brzmienia Przestrzeni"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ-   wydruki plakatów do wystawy "BRZMIENIA PRZESTRZENI"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruków do wystawy "Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku i dostawy plakatów do wystawy "Katedra Sztuk Pięknych WKiRDS w Bronowicach"

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy ZOFIA DE INES

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Olgi Ząbroń w Galerii 4 Ściany WKiRDS

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy  - dot. części I zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy "Katedra Sztuk Pięknych w Galerii ASP w Bronowicach" - wydruk plakatów

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wystawy Katedry Sztuk Pięknych WKiRDS - w galerii ASP w Bronowicach

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - konkurs Grafika Roku 2016

ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "ZOFIA DE INES"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

________________________________________________________________________

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "BRZMIENIA PRZESTRZENI"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

projekt umowy

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku plakatów do konkursu "GRAFIKA ROKU 2016"

ogłoszenie do pobrania

formularz ofertowy

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy Katedry Sztuk Pięknych WKiRDS - wystawa w Galerii ASP w Bronowicach.
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę karnetów miesięcznych uprawniających pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących, do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na usługi druku katalogów i książek wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu elektronicznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy druku i dostawy katalogu do wystawy Konrada Kozieła w Galerii 4 Ściany WKiRDS
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wydruków do wystawy towarzyszącej konferencji "Konstanty Laszczka - Twórca, pedagog"
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy w Galerii inAW - "de-konstrukty"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELNIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy w Galerii Jednej Książki "Zwój biblijny - między księgą a obrazem"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - dotyczy wydruku i dostawy  plakatów do wystawy "de - konstrukty"
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wydruków do wystawy towarzyszącej konferencji "Konstanty Laszczka - twórca, pedagog"
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wydruków związanych z wystawą Konrada Kozieła
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy w Galeri Bronowice - wystawa Pracowni Drzeworytu WG ASP
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy w Galerii Jednej Książki "Zwój biblijny - między księgą a obrazem" ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla ASP im. Jana Matejki w Krakowie
ogłoszenie do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI 
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "Równoważnia"
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "Harenda 2016 wystawa poplenerowa prac studentów II roku WKiRDS w Galerii 4 Ściany
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ- zamówienie dotyczy wystawy w Galeri Bronowice - wystawa Pracowni Drzeworytu WG ASP
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy 
projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - zamówienie związane z organizacją wystawy "Konstanty Laszczka"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy poplenerowej dzieł studentów I roku Wydziału Rzeźby - "Harenda 2016"
ogłoszenie do pobrania

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy "RÓWNOWAŻNIA" w Galerii OPCJA na Wydziale Intermediów
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy poplenerowej WKiRDS "Harenda 2016" - wystawa poplenerowa studentów II roku WKiRDS w Galerii 4 Ściany
ogłoszenie do pobrania
formularz ofertowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dotyczy wystawy poplenerowej prac sudentów I reku Wydziału Rzeźby - Harenda 2016
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy "Konstanty Laszczka"
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy

modyfikacja treści ogłoszenia dla części I i II
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach ASP im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy DAG-391-66/2016
ogłoszenie o zamówieniu do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przetarg nieograniczony na usługi druku katalogów i książek dla ASP im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy DAG-391-67/2016
ogłoszenie o zamówieniu do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl/ PRZETARGI
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY KULTURY - wydruk folderu - ulotki  do wystawy " The Exhibitor

ogłoszenie do pobrania _______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY KULTURY
wydruki (plakaty i folder) związane z organizacją wystawy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Galerii 4 Ściany – tytuł wystawy „Spotkania”
ogłoszenie do pobrania
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI wraz z informacją o unieważnieniu postępowania w części 3,5,6
dotyczy realizacji usługi koordynatorów uczelnianych badań ilościowych
ogłoszenie do pobrania
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystawy "KINO GRAWITACYJNE"
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy

odpowiedzi na zapytania do treści ogłoszenia

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu do pobrania
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU W CZĘSCI II i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘSCI I
dotyczy wystawy "Dyplomy ASP - edycje jesienna"
ogłoszenie do pobrania
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
dotyczy wystaw "The Exibitor" -wydruk folderu - ulotki
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczy wydruków do wystawy WKiRDS w Galerii 4 Ściany
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczy wystawy Dyplomy ASP - Edycja jesienna 2016
ogłoszenie do pobrania
projekt umowy do pobrania
formularz ofertowy
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy „Bez tytułu, olej na płótnie II”
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatorów uczelnianych badań ilościowych, odrębnie dla każdej z 15 uczelni artystycznych
Ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE o wyborze Partnera do Projektu
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/KADRY/POWER/ 3.4 / 2016 na projekty podnoszqce kompetencje kadry dydaktycznej uczelni ogloszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłoszenie do pobrania 
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatorów uczelnianych badań ilościowych, odrębnie dla wymienionych w ogłoszeniu uczelni artystycznych
Ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy
wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
________________________________________________________________________

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA Z DZIEDZINY NAUKI
usługi w zakresie pełnienia funkcji koordynatorów
informacja do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy "Jest pięknie, jest cudnie"
ogłoszenie do pobrania
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy „Bez tytułu, olej na płótnie II”
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty
projekt umowy
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY KULTURY
dotyczącym wystawy "Jest pięknie, jest cudnie"
ogłoszenie do pobrania
formularz oferty
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatorów uczelnianych badań ilościowych, odrębnie dla każdej z 15 uczelni artystycznych
Ogłoszenie do pobrania
projekt umowy
formularz ofertowy
wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę mebli gotowych i na wymiar dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[ogłoszenie do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i zaproszeń oraz katalogu do wystawy "POLE GRY"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu /projektów w ramach konkursu nr 1 / KADRY / POWER / 3.4 / 2016
Ogłoszenie o otwartym naborze do pobrania
Karta zgłoszenia partnera do pobrania Karta zgłoszenia partnera do pobrania format edytowalny

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa katalogu do wystawy pt. "POLE GRY"

ogłoszenie do pobrania

formularz do pobrania

załącznik do ogłoszenia - projekt umowy

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy DAG-391-49/2016

ogłoszenie o zamówieniu do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : www.asp.krakow.pl / PRZETARGI

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - wydruki do wystawy pt. "BIOPIKTOGRAFIA. Leszek Sobocki"

ogłoszenie do pobrania

formularz oferty do pobrania

projekt umowy - dot. cz. II

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - druk i dostawa plakatów i zaproszeń oraz katalogu do wystawy "POLE GRY"

ogłoszenie do pobrania

formularz oferty do pobrania

projekt umowy - dot. cz.II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - realizacja i dostawa materiałów i wydruków do wystawy fotograficznej prezentującej dorobek uczestników projektu "Transgranicznej Sieci Historii i Sztuki - Cros Border Network of History and Art"

ogłoszenie do pobrania

formularz oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Organizacja wystawy "Władysław Pluta i pracownia"
[ogłoszenie do pobrania]
[załączniki do ogłoszenia]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej - druk katalogu do wystawy „Władysław Pluta i pracownia”
[pdf do pobrania]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127539 - 2016
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
wystawa "Inspiracje architekturą"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127539 - 2016
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji
chłodniczej, nawilżającej i wentylacji wyciągowej
Numer ogłoszenia: 138889 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
wystawa "Artur Przebindowski. Homo Faber"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji chłodniczej, nawilżającej i wentylacji wyciągowej
Numer ogłoszenia: 109751 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 127539 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
organizacja wystawy "Inspiracje architkturą"
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 117899 - 2016
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
wystawa "Inspiracje architekturą"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
wystawa "Artur Przebindowski. Homo Faber"
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
wystawa ART SURVIVE ! / ESA ASP KRAKÓW
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
wystawa "Inspiracje architekturą"
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
wystawa ART SURVIVE ! / ESA ASP KRAKÓW
[ogłoszenie do pobrania]
[projekt umowy do pobrania]
[formularz oferty]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
rozbudowa platformy do badania losów absolwentów
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
druk folderu do wystawy "Stan jak na zdjęciach"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
druk katalogu do wystawy "Rosengarten"
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi druku katalogów, czasopism oraz materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Summer Jam"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Stan jak na zdjęciach"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[poglądowa ilustracja formatu folderu pdf]
[formularz oferty rtf]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
Rozbudowa istniejącej platformy internetowej do badania losów zawodowych abslowentów
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[formularz oferty rtf] 
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Summer Jam"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[formularz oferty rtf]
________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk katalogu do wystawy "Rosengarten"
[ogłoszenie pdf do pobrania]
[wzór umowy pdf do pobrania]
[formularz oferty rtf]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULURALNEJ
Druk i łamanie katalogu wystawy "Hommage a still life" - wystawa martwej natury
nr sprawy: DAG-391-22/2016
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU
Druk i łamanie katalogu wystawy "Hommage a still life" - wystawa martwej natury
nr sprawy: DAG-391-22/2016
[pdf do pobrania]
załącznik do ogłoszenia - aktywny formularz oferty
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych
aparatów telefonicznych, oraz mobilnego dostępu do sieci internet dla
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 106626 - 2016
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonywanie bieżących robót remontowych w obiektach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 104636 - 2016
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz sprzętu audiowizualnego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 99252-2016
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE
Prowadzenie audytu wewnętrznego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[zapytanie do pobrania]
[wzór umowy - załącznik do zapytania ofertowego]
___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer ogłoszenia: 87470-2016
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________Opublikował: Jolanta Kurek
Publikacja dnia: 11.03.2019
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 26.08.2016
Dokument oglądany razy: 76 990