www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2019

Uchwała 1/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała 2/2019 z 29 stycznia 2019 r.w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała 3/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała 4/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała 5/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała 6/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała 7/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie obniżenia kwoty ceny wywoławczej do przetargu na sprzedaż budynku przy al. Mickiewicza 5
[pdf do pobrania]

Uchwała 8/2019 z 29 stycznia 2019 r. w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa
[pdf do pobrania] 

Uchwała 9/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie komisji senackiej
[pdf do pobrania]

Uchwała 10/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[pdf do pobrania]

Uchwała 11/2019 z 26 litego 2019 r. w sprawie planowanych limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020
[pdf do pobrania]

Uchwała 12/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Intermefió
[pdf do pobrania]

Uchwała 13/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie stosowania kosztów autorskich do wynagrodzeń pracowników ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała 14/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego zao rok akademicki 2017/2018
[pdf do pobrania]

Uchwała 15/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej 
[pdf do pobrania]

Uchwała 16/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej
[pdf do pobrania]

Uchwała 17/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej
[pdf do pobrania]

Uchwała 18/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała 19/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia pierwszej Rady Uczelni ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała 20/2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie kandydatur do nagród, orderów i odznaczeń
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 13.03.2019
Podpisał: Senat ASP
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 111