www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2019

Zarządzenie nr 1 w sprawie weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 2 w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 3 zmieniające zarządzenie nr 24 z dnia 01 marca 2017r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 w sprawie oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej oraz zmian do regulaminu organizacyjnego ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 8 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków w Sekretariacie Studiów Doktoranckich i Jednostek Międzywydziałowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 9 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany regulaminy pracy ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 w sprawie konsultacji dla kandydatów na studia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 zmieniające Zarządzenie nr 47 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zmienionego zarządzeniem nr 64 z dnia 17 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem nr 64 26 września 2018r. 
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia]

Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem nr 69 Rektora z dnia 23.10.2015r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 14 w sprawie zmian do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 68 z dnia 12 października 2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 15 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku
[pdf do pobrania]

Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 18.03.2019
Podpisał: Rektor ASP w Krakowie
Dokument z dnia: 14.01.2019
Dokument oglądany razy: 5 038