www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Rozstrzygnięcia konkursów

W naborze na stanowisko w Biurze Współpracy z Zagranicą do zatrudnienia wskazano kandydatury Pani Zuzanny Witkowskiej i Pana Dariusza Krajewskiego

____________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Na posiedzeniu w dniu 4 marca 2019 roku Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przyjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez czterech kandydatów oraz po odbytej dyskusji, Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki postanowiła rozstrzygnąć konkurs na korzyść Pani mgr Edyty Bernady, której doświadczenie w dziedzinie technologii dzieł sztuki, w szczególności w zakresie szkła i witraży, predysponuje ją do pracy w Katedrze.

____________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych w Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 roku Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przyjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych w Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez kandydata oraz kandydatkę oraz po odbytej dyskusji Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki postanowiła rozstrzygnąć konkurs na korzyść Pana mgr. Oskara Hanuska, którego doświadczenie zawodowe, w szczególności na polu sztuki współczesnej wpisuje się w strategię rozwoju pracowni oraz katedry.
_______________________________________________________________________

W naborze na stanowisko w dziekanacie WAW do zatrudnienia wskazano kandydaturę Pani Marii Jani.
_______________________________________________________________________

W naborze na stanowisko ds. inwentaryzacji do zatrudnienia wskazano kandydaturę Pani Barbary Bednarz
_______________________________________________________________________

W naborze na stanowisko redaktora serwisu internetowego do zatrudnienia wskazano kandydaturę Pana Stanisława M. Stanucha
_______________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Projektowania Architektoniczno–Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2019 roku Rada Wydziału Rzeźby przyjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Projektowania Architektoniczno–Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi kandydaturami oraz po dyskusji Rada Wydziału Rzeźby postanowiła powierzyć stanowisko pani mgr Michalinie Bigaj. Spośród zgłoszonych kandydatur pani mgr Michalina Bigaj wykazała się kwalifikacjami i kompetencjami w pełni spełniającymi warunki opisane w ogłoszeniu konkursowym. Ponadto osiągnięcia twórcze oraz aktywność na polu praktyki artystycznej pani mgr Michaliny Bigaj w sposób jednoznaczny wskazują na kandydatkę, jako osobę przygotowaną do pracy na wyższej uczelni artystycznej.

_______________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni D Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie
Na posiedzeniu Rady Wydziału Form Przemysłowych w dniu 14 grudnia 2018 r. zapadła uchwała w sprawach rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni D Katedry Sztuk Wizualnych oraz powierzenia go panu mgr Dawidowi Kozłowskiemu.
Spośród zgłoszonych kandydatur, Pan mgr Dawid Kozłowski wykazał się kwalifikacjami i kompetencjami najbardziej zbliżonymi do warunków z ogłoszenia konkursowego, a w szczególności biegłą obsługą mediów cyfrowych i oprogramowań im towarzyszących oraz wiedzą i praktyką z zakresu sztuk wizualnych.

_______________________________________________________________________Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 18.03.2019
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 14.12.2018
Dokument oglądany razy: 3 107