www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Ogłoszenia o konkursach i naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Stanowisko: Referent ds. administracyjnych w Biurze Zamówień Publicznych
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Ergonomicznego Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesor nadzwyczajny w Katedrze Rysunku w I Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rysunku w II Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesora nadzwyczajnego w Katedrze Interdyscyplinarnej w III Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: instruktor w Laboratorium Modeli i Makiet na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesor nadzwyczajny w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: profesor nadzwyczajny w Pracowni Podstaw Kompozycji Przestrzennej na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Stanowisko: Samodzielny referent lub specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Scenografii w Pracowni Scenografii Teatralnej na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: adiunkta w Katedrze Malarstwa w II Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa
ASP w Krakowie.
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych w Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.
[pdf do pobrania]
[klauzula informacyjna]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
Stanowisko: asystent w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Stanowisko: Specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. inwentaryzacji
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Stanowisko: Samodzielny referent lub specjalista w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]
__________________________________________________________________________Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 20.03.2019
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 14.12.2018
Dokument oglądany razy: 4 418