www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2012

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 1/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział I
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 2/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział II
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 3/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział III
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 4/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział IV 
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 5/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział V
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 6/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział VI
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 7/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział VII
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 8/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział VIII
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 9/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział IX
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 10/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział IXa
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 11/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział X
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 12/2012 z 23 stycznia 2012 roku w sprawie opublikowania tekstu jednolitego statutu ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 13/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie wyboru pozio mu kształcenia
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 14/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział I
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 15/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział II
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 16/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział IV
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 17/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział VI
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 18/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział VII
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 19/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu - rodział VIII
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 21/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Pracowni Tekstyliów Użytkowych na Wydziale Form Przemysłowych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 22/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 23/2012 z 21 lutego 2012 roku w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego prof. Ryszardowi Otrębie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 24/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 25/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki przy ul. Smoleńsk
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 26/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia kodeksu etyki
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 27/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 28/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów Olimpiady Artystycznej
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 29/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 30/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie liczby medali ASP za najlepsze dyplomy
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 31/2012 z 24 kwietnia 2012 roku zmieniającą uchwałę rekrutacyjną na studia doktoranckie
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 32/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 33/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 34/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w Katedrze Rysynku na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 35/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w Pracowni Fotografii II na Wydziale Grafiki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 36/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w Katedrze Intermediów na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 37/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie warunków przekazania rzeźby T.Hamano dla Muzeum Manggha
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 38/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 39/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu SamorząduStudentów z ustawą
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 40/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie pensum
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 41/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie zmian do regulaminu nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 42/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 43/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 44/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie orderów i odznaczeń
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 45/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 46/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu za rok 2011
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 47/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 48/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia pracowników
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 49/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej w Uczelni
[pdf do pobrania] 
Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad komercjalizacji w ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 50/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 51/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 52/2012 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu AKademii Sztuk Pięknych nr 53/2012 z 23 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia składu komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu AKademii Sztuk Pięknych nr 54/2012 z 23 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni
[pdf do pobrania]
Roczne sprawozdanie z działalności Uczelni 

Uchwała Senatu AKademii Sztuk Pięknych nr 55/2012 z 23 października 2012 roku w sprawie zmiany nazwy Katedry
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 56/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 57/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie korekty planu finasowego na rok 2012
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 58/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości  środków na wynagrodzenia po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 59/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie uznania logo Uczelni za jej godło i umieszczenia go na dyplomach wydawanych przez Uczelnię
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 60/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Intermediów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 61/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia galerii wydziałowej na Wydziale Architketury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 62/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania zespołu techniczno-wykonawczego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 63/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 64/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 65/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych nr 66/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 19.05.2013
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 02.01.2012
Dokument oglądany razy: 7 026