www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 02.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe konkursy

Konkursy i ogłoszenia o pracę

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku nr V w Katedrze Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Malarstwa nr VI
w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Malarstwa nr I w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Malarstwa nr II w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Malarstwa nr III w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Konceptualnego Katedry Projektowania Ergonomicznego Wydziału Form Przemysłowych
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej B Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Wiedzy o Barwie Katedry Przestrzeni i Barwy Wydziału Form Przemysłowych
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Działań Wizualnych C Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Form Przemysłowych
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz w III Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz w IV Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz w V Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Nauki i Sztuki Projektowania
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Liternictwa i Typografii w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w Pracowni Litografii w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Filmu Animowanego w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Fotografii II w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Liternictwa i Typografii w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Miedziorytu w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Plakatu w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rzeźby w Metalu na Wydziale Rzeźby ASP
w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rzeźby w Drewnie na Wydziale Rzeźby ASP
w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rzeźby III na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rzeźby dla I roku na Wydziale Rzeźby ASP
w Krakowie.
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rzeźby w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Rzeźby w Kamieniu na Wydziale Rzeźby ASP
w Krakowie
[pdf do pobrania]

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Rzeźby II na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rzeźby I na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Konkurs na stnowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Sztuki i Teorii Konserwacji na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
[pdf do pobrania] Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 02.08.2013
Podpisał: prof. Stanisław Tabisz, Rektor ASP
Dokument z dnia: 11.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 055