www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2011

Zarządzenie Rektora nr 1
w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 2
w sprawie wprowadzenia karty audytu 
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 3
w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2011/2012
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 4
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 5
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 6
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 7
w sprawie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 8
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 9
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarzadzenie Rektora nr 10
w sprawie oceny ryzyka zwodowego na stanowisku pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 11
w sprawie opłat za indywidualne konsultacje
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 12
w sprawie wprowadzenia wzoru karty obiegowej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 13
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 14
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 15
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 16  
w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne na rok 2011/2012
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 17
w sprawie ochrony danych osobowych kandydatów na studia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 18
w sprawie stawki dla modela za pozowanie w czasie ewgzamiknu wstępnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 19
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji strategii ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 20
w sprawie powołania koordynatora ds kądczej i komisji ds. oceny i zarządzania ryzykiem
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 21
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 22
w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 25 z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie Rektora nr 26 z dnia 27 czerwca 2011 roku 
w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie Rektora nr 28 z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie
[pdf_do_pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 33 z dnia 11 lipca 2011 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obowiązującego od 1 października 2011 roku
[pdf_do_pobrania] 

Zarządzenie Rektora nr 34 z dnia 15 lipca 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf_do_pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie dodatkowego wynagordzenia nauczycieli akademickichza kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi od roku akademickiego 2011/2012
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 39 z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na studiach stacjonarnych
[pdf do pobrania]
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39 - wzór umowy [pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 47 z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie procedury ogłaszania konkursów na stanowiska
[pdf do pobrania]
[procedura ogłaszania konkursów]

Zarządzenie Rektora z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie powołania Wydziału Intermediów
[pdf do pobrania]Opublikował: Krzysztof Król
Publikacja dnia: 18.09.2014
Podpisał: prof. Adam Wsiołkowski Rektor ASP
Dokument z dnia: 21.06.2011
Dokument oglądany razy: 5 892