www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2013

Uchwała Senatu nr 1/2013 z 26 lutego w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na rok 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 2/2013 z 26 lutego w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Juliana Fałata w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 3/2013 z 26 lutego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 4/2013 z 26 lutego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 5/2013 z 23 kwietnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 6/2013 z 23 kwietnia w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 7/2013 z 23 kwietnia w sprawie środków na wynagrodzenia dla pracowników w roku 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 8/2013 z 23 kwietnia w sprawie zmian do regulaminu studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 9/2013 z 23 kwietnia w sprawie zmian do regulaminu studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 10/2013 z 23 kwietnia w sprawie studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 11/2013 z 23 kwietnia w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku 2013/2014
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 12/2013 z 23 kwietnia w sprawie podniesienia limitu miejsc na I rok studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 13/2013 z 23 kwietnia w sprawie laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu nr 14/2013 z 23 kwietnia w sprawie przyjęcia na studia II stopnia architektury wnętrz laureata Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 15/2013 z 23 kwietnia w sprawie powołania na Wydziale Architektury Wnętrz podyplomowych studiów w zakresie projektowania ubioru
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 16/2013 z 23 kwietnia w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych na Wydziale Architketury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 17/2013 z 23 kwietnia w sprawie Nagrody Ministra dla prof. W. Bielaka
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 18/2013 z 23 kwietnia w sprawie Nagrody Ministra dla prof. Cz. Frejlich
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 19/2013 z 28 maja w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 po zmianach
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 20/2013 z 28 maja w sprawie zatwierdzenia środków na wynagordzenia pracowników po zmianach
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 21/2013 z 28 maja w sprawie nawiązania współpracy z zagranicą
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 22/2013 z 28 maja w sprawie nawiązania współpracy z zagranicą
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 23/2013 z 28 maja w sprawie nawiązania współpracy z zagranicą
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 24/2013 z 28 maja w sprawie zmiany w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 25/2013 z 28 maja w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 26/2013 z 28 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 27/2013 z 28 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 28/2013 z 28 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 29/2013 z 28 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 30/2013 z 28 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 31/2013 z 28 maja w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 32/2013 z 25 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 33/2013 z 25 czerwca w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2013 po zmianach
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 34/2013 z 25 czerwca w sprawie zasad pobierania opłat zaświadczone usługi edukacyjne od roku 2013/2014
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 35/2013 z 25 czerwca w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za usługi edukacyjne od roku 2013/2014
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 36/2013 z 25 czerwca w sprawie zmian lokalowych w budynku przy pl. Matejki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 37/2013 z 25 czerwca w sprawie przejęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 przez Wydział Intermediów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 38/2013 z 25 czerwca w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 39/2013 z 25 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursy na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 40/2013 z 25 czerwca w sprawie zmiany nazwy pracowni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 41/2013 z 25 czerwca w sprawie zmiany nazwy pracowni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 42/2013 z 25 czerwca w sprawie zmiany nazwy katedry i utworzenia zakładu
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 43/2013 z 25 czerwca w sprawie zmiany nazwy katedry
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 44/2013 z 25 czerwca w sprawie zmiany nazwy katedry i utworzenia zakładu
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 45/2013 z 25 czerwca w sprawie zmiany nazwy katedry
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 46 z 29 października w sprawie roku Xawerego Dinikowskiego w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 47 z 29 października w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z rocznej działalności Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 48 z 29 października w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów
[pdf do pobrania]
załączniki do uchwały - wzory dyplomów [pdf]
Uchwała Senatu nr 49 z 29 października w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego
[pdf do pobrania]
załączniki do uchwały - wzory dyplomów [pdf]

Uchwała Senatu nr 50 z 29 października w sprawie konkursu na stanowisko profesora ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 51 z 10 grudnia w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 52 z 10 grudnia w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 53 z 10 grudnia w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia w roku 2013 - po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 54 w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy z Narodową Akademią Sztuk Plastycznych i Architektury w Kijowie
[pdf do pobrania].Opublikował: Krzysztof Król
Publikacja dnia: 18.09.2014
Podpisał: Senat Uczelni
Dokument z dnia: 25.01.2013
Dokument oglądany razy: 6 432