www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2008

Zarządzenie nr 1 w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 2 w sprawie opłat za insywidualen konsultacje dla kandydatów na studia
[pdf do pobrania]

Zarądzenie nr 3 w sprawie regulaminu pomocy materialenej dla doktorantów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 w sprawie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim w roku 2007/2008
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 5 w sprawie pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia oraz studentów jednolitych studiów magisterskich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Ządzenie nr 8 w sprawie zakazu palenia w budynku przy pl. Matejki 4
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 9 w sprawie oceny kadry
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 w sprawie nowego regulaminu pracy ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 w sprawie regulaminu organizacyjnego ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 w sprawie całkowitego zakazu palenia tytuniu w budynkach ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 14 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 15 w sprawie wysokości opłat związanych z rekrutacją
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 17 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 20 w sprawie tajemnicy służbowej związanej z egzaminami wstępnymi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 21 w sprawie stawek dla modeli za pozowanie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 22 w sprawie odpłatności i rozliczania studiów niestacjonarych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 w sprawie odpłatności i rozliczania studiów stacjonarnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 w sprawie organizacji i rozliczania studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 w sprawie rozliczania studiów typu otwartego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 w sprawie korzystania z pracowni w okresie wakacyjnym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 27 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 w sprawie utworzenia stałego dyżuru w stałej gotowości obronnej w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzdnie nr 30 w sprawie warunków przyjmowania cudzozieme w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 31 w sprawie umów ze studentami o warunkach odpłatności za naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 32 w sprawie umów z doktorantami o warunkach odpłatności na studiach doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 33 w sprawie umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 35 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 36 inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 37 w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP w roku akademickicim 2008/2009
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony p.poż.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 39 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 40 w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2008/2009
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów II i III roku studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 42 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 43 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania] Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 08.01.2015
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 724