www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: rozstrzygnięcie konkursu

Konkursy i ogłoszenia o pracę

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza nabór
na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
[pdf do pobrania]
_________________________________________________________________________

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko w dziekanacie Wydziału Malarstwa
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
W związku z realizacją projektu „WEB- DESIGN” nowe kompetencje na rynku pracy.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisko KIEROWNIK PROJEKTU
[pdf do pobrania]
___________________________________________________________________________Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 27.03.2015
Podpisał: prof. Stanisław Tabisz, Rektor ASP
Dokument z dnia: 11.05.2011
Dokument oglądany razy: 8 927