www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe uchwały

rok 2015

Uchwała nr 1/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmian do statutu Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 2/2015 z 20 stycznia 2015  roku w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 3/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie BIblioteki Głównej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 4/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 5/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie komisji senackiej ds. inwestycji
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 6/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia angielskiej wersji dyplomu doktora i doktora habilitowanego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 7/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia jednolitych studiów magosterskich na kierunku scenografia na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 8/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie likiwidacji studiów I i II stopnia na kierunku scenografia na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 9/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku scenografia
[pdf do pobrania]

Uchwałą nr 10/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmian do uchwały rekrutacyjnej na rok 2015/2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 11/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 12/2015 z 24 lutego w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego prof. Wincentemu Kućmie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 13/2015 z 24 lutego w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla prof. Jerzego Piotra Kunce za dorobek twórczy
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 14/2015 z 24 lutego w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dra hab. Andrzeja Śmiałka za osiągnięcia naukowe
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 15/2015 z 24 lutego w sprawie wniosku o nagrodę MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla prof. Zbigniewa Bajka za osiągnięcia dydaktyczne
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 16/2015 z 24 lutego w sprawie o nagrodę MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dra hab. Marka Liskiewicza za osiągnięcia organizacyjne. 
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 17/2015  z 24 lutego w sprawie zmiany nazwy Działu Wydawnictw i Promocji
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 18/2015 z 24 lutego w sprawie zatwierdzenia nazwy Galerii ASP.
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 19/2015 z 24 marca w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Piotrowi Sztompce z Uniwersytetu Jagiellońskiego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 20/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 21/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 22/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 23/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 24/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie Medali za Długoletnią Służbę
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 25/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie zakupu budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 26w sprawie współpracy z Miastem Kraków w zakresie planu miesjcowego dotyczącego Fortu Bronowice
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 27/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 28/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 29/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 30/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do regulaminu studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 31/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do regulaminu studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 32/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian regulaminu studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 33/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w sprawie tworzenia programów studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 34/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie limitów miejsc dla osób studiujących na drugim kierunku studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 35/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian efektówOpublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 04.05.2015
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 113