www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2014

Uchwała Senatu nr 1/2014 z 21 stycznia zmieniająca uchwałę nr 25/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone formy studiów dla poszczególnych kierunków studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 2/2014 z 21 stycznia w sprawie zmnian do statutu Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 3/2014 z 21 stycznia w sprawie zatwierdzenia składu komisji senackiej
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 4/2014 z 21 stycznia w sprawie zmiany w nazwach jednostek organizacyjnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 5/2014 z 21 stycznia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 6/2014 z 18 marca w sprawie wniosków o odznaczenia i ordery
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 7/2014 z 18 marca w sprawie wniosku o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 8/2014 z 18 marca w sprawie wniosku o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 9/2014 z 18 marca w sprawie wniosku o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 10/2014 z 18 marca w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku scenografia
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 11/2014 z 18 marca w sprawie zmiany nazwy pracowni
[pdf do pobrania] 

Uchwała Senatu nr 12/2014 z 18 marca w sprawie zmiany nazwy pracowni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 13/2014 w sprawie umocowanie w strukturze uczelni galerii wydziałowych i uczelnianych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 14/2014 w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 15/2014 w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 16/2014 w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 17/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2014
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 18 w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Uczelni na rok 2014
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 19/2014 wyrażenia zgody na nabycie udziału Skarbu Państwa w wysokości 126/500 częsci w działce nr 55 przy ul. Basztowej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 20/2014 w sprawie zmian do regulaminu studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 21/2014 w sprawie zmian do regulaminu studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 22/2014 w sprawie zmian do regulaminu studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 23/2014 w sprawie rekrutacji na środowiskowe studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 24/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 25/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 26/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 27/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 28/2014 z 20 maja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 29/2014 z 20 maja w sprawie opinii o kandydacie na stanowisko kanclerza
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 30/2014 z 20 maja w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 31/2014 z 20 maja w sprawie laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Palstycznego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 32/2014 z 20 maja w sprawie laureata Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 33/2014 z 20 maja w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 34/2014 z 20 maja w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia na Wydziale Grafiki
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 35/2014 z 20 maja w sprawie nadania tytułu Doktora honoris Causa Alfredowi Hałasie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 36/2014 z 20 maja w sprawie utworzenia Pracowni Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 37/2014 z 9 czerwca w sprawie zmian w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 38/2014 z 24 czerwca w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 39/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie komisji ds inwestycji
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 40/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 41/2014 w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Uczelni po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 42/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 43/2014 w sprawie zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2010-2020 dotyczących rozwoju bazy lokalowej Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 44/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 45/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 46/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 47/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 48/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 49/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 50/2014 w sprawie niepobierania opłat za II kierunek studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 51/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 34/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 52/2014 w sprawie zatwierdzenia wzorów umów ze studentami
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 53/2014 w sprawie zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 54/2014 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 55/2014 w sprawie zatwierdzenia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 56/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 57/2014 w sprawie przyznania Medalu Akademii dla Moniki Smoleń, Podsekretarz Stanu w MInisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 58/2014 w sprawie zatwierdzenia zman w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 59/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 49/2013 w sprawie wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora hablitowanego sztuki
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 60/2014 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z cudzoziemcami o warunkach wnoszenia opłat
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 61/2014 w sprawie obowiązkowych badań lekarskich dla studentów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Uczelni
[pdf do pobrania]
[tekst sprawozdania]

Uchwała nr 63/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-fiansowego Uczelni na rok 2014 po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwałą nr 64/2014 w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia w roku 2014 po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 65/2014 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 66/2014 w sprawie zmiany nazwy katedry
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 67/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 68/2014 w sprawie zatwierdzenia umowy bilateralnej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 69/2014 z 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości procentowej wynagrodzenia pracowników objętego ochroną praw autorskich
[pdf do pobrania] 
załączniki do uchwały

Uchwała nr 70/2014 z 16 grudnia 2014 roku w sprawie poparcia wniosku o uznanie edukacji artystycznej za dyscyplinę w obrębie sztuk plastycznych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 71/2014 z 16 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia w Uczelni roku 2015 rokiem Władysława Jarockiego
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 04.12.2015
Podpisał: Senat Uczelni
Dokument z dnia: 22.01.2014
Dokument oglądany razy: 7 360