www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2015

Uchwała nr 1/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmian do statutu Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 2/2015 z 20 stycznia 2015  roku w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 3/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie BIblioteki Głównej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 4/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 5/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie komisji senackiej ds. inwestycji
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 6/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia angielskiej wersji dyplomu doktora i doktora habilitowanego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 7/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia jednolitych studiów magosterskich na kierunku scenografia na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 8/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie likiwidacji studiów I i II stopnia na kierunku scenografia na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 9/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku scenografia
[pdf do pobrania]

Uchwałą nr 10/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmian do uchwały rekrutacyjnej na rok 2015/2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 11/2015 z 20 stycznia 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 12/2015 z 24 lutego w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego prof. Wincentemu Kućmie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 13/2015 z 24 lutego w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla prof. Jerzego Piotra Kunce za dorobek twórczy
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 14/2015 z 24 lutego w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dra hab. Andrzeja Śmiałka za osiągnięcia naukowe
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 15/2015 z 24 lutego w sprawie wniosku o nagrodę MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla prof. Zbigniewa Bajka za osiągnięcia dydaktyczne
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 16/2015 z 24 lutego w sprawie o nagrodę MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dra hab. Marka Liskiewicza za osiągnięcia organizacyjne. 
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 17/2015  z 24 lutego w sprawie zmiany nazwy Działu Wydawnictw i Promocji
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 18/2015 z 24 lutego w sprawie zatwierdzenia nazwy Galerii ASP.
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 19/2015 z 24 marca w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Piotrowi Sztompce z Uniwersytetu Jagiellońskiego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 20/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 21/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 22/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 23/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 24/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie Medali za Długoletnią Służbę
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 25/2015 z 24 marca 2015 roku w sprawie zakupu budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 26w sprawie współpracy z Miastem Kraków w zakresie planu miesjcowego dotyczącego Fortu Bronowice
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 27/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 28/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 29/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 30/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do regulaminu studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 31/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do regulaminu studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 32/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian regulaminu studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 33/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w sprawie tworzenia programów studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 34/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie limitów miejsc dla osób studiujących na drugim kierunku studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 35/2015 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian efektów kształcenia na kierunku wzornictwo
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 36/2015 z 26 maja 2015 w sprawe zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 37/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 38/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 39/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmian do statutu Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 40/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]
załączniki do uchwały rekrutacyjnej

Uchwała nr 41/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w roku 2016/2017 laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 42/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 43/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie warunków przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia laureata Grand Prix Mędzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 44/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 45/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia dla osób z potwiedzonymi efektami uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 46/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia studiów II stopnia na Wydziale Intermediów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 47/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie skrócenia studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 48/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29/2015 w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 49/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu infrastruktury badawczej w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 50/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu ządzania prawami autorskmi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 51/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 52/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 53/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 54/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 55/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Grafiki
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 56/2015 z 26 maja 2015 w sprawie ogłoszeniu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 57/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 58/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszeni konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 59/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 60/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 61/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 62/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy zagranicznej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 63/2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 64/3025 z 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uczelni za rok 2014
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 65/2015 z 29 czerwca 2915 roku w sprawie akceptacji zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 66/2015 z 29 czerwca 2015 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości przy al. Mickiewicza 5/ ul. Humberta 3 w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 67/2015 z 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia na czas nieokreślony dr Jolanty Ewartowskiej na stanowisku kanclerz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 68/2015 z 30 września 2015 roku w sprawie wyłonienia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 69/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia darowizny dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 70/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 71/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 72/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie zatwiwerdzenia regulaminu Biblioteki Głównej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 73/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z cudzoziemcami
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 74/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały nr 69/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości procentowej wynagrodzenia pracowników objętego ochroną praw autorskich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 75/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 76/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 77/2015 z 24 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Uczelni
[pdf do pobrania]
załącznik do uchwały - sprawozdanie rektora

Uchwała nr 78/2015 z 24 listopada 2015 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 79/2015 z 24 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia spółki celowej
[pdf do pobrania]
załącznik do uchwały - umowa spółki celowej

Uchwała nr 80/2015 z 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Form Przemysłowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 81/2015 z 24 listopada 2015 roku w sprawie uznania konserwacji ołtarza Wita Stwosza za ważne wydarzenie w historii Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 82/2015 z 24 listopada w sprawie ustanowienia roku 2016 rokiem Konstantego Laszczki w Uczelni
[pdf do pobrania] Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 6 886