www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

Kalendarz wyborczy

STYCZEŃ 2016
Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej

DO 8 LUTEGO 2016
Opracowanie i ogłoszenie regulaminów wyborczych i kalendarza wyborczego przez UKW

DO 15 MARCA 2016 do godz. 13:00
Przeprowadzenie wyborów elektorów w okręgach wyborczych i dostarczenie sekretarzowu UKW list elektorów

16 MARCA 2016 godz. 10:00
Ogłoszenie listy elektorów i rozpoczęcie pisemnego zgłaszania kandydatur na stanowisko rektora

30 MARCA 2016 godz. 15:00
Zamknięcie lsty zgłoszeń na stanowisko rektora

31 MARCA 2016 godz. 9:00
Ogłoszenie listy kandydatur na stanowisko rektora

1-8 KWIETNIA 2016
Otwarte spotkania wyborcze z kandydatami na stanowisko rektora

13 KWIETNIA 2016 GODZ. 10:00
WYBORY REKTORA

20 KWIETNIA 2016 godz. 10:00
Wybory prorektorów

DO 27 MAJA 2016 
Wybory w okręgach wyborczych:
- przedstawicieli do rad wydziałów
- dziekanów i prodziekanów 
- przedstawicieli do Senatu
- kierowników jednostek
- członków komisji dyscyplinarnej, odwoławczej komisji dyscyplinarnej, członków komisji antymobbingowej

DO 30 MAJA 2016 do godz. 14:30
Dostarczenie protokołów wyborczych

1 CZERWCA 2016
Posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej, stwierdzenie ważności wyborówOpublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 04.03.2016
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 04.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 444